Platelių bažnyčia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Platelių bažnyčia
Alternative Title:
Church in Plateliai
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 4, p. 23-27
Keywords:
LT
20 amžius; 18 amžius; 16 amžius; Plateliai; Lietuva (Lithuania); Pastatai. Namai / Buildings. Houses; Religija / Religion; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPlatelių bažnyčia - viena iš seniausių išlikusių Lietuvos medinių bažnyčių. Pirmoji Platelių bažnyčia pastatyta XVI a. pr., vėliau kelis kartus perstatyta. 1741 m. į Platelius buvo atkeltas klebonas Juozapas Vaitkevičius; 1744 m. klebonas, remiamas parapijiečių, Plateliuose pastatė naują (ketvirtą, ir dabar tebesančią) bažnyčią. Šalia jos surentė kleboniją ir špitolę. Platelių bažnyčia yra tipiškas XVIII a. kryžminio plano sakralinės architektūros pavyzdys. Ji vienanavė, gale užbaigta trisieniu. Bažnyčią dengia labai aukštas kryžminės konstrukcijos stogas. Kryžmoje stūkso didokas, vingraus silueto bokštas. Mažesni bokšteliai kyla visuose stogo galuose. Platelių bažnyčios interjere išsiskiria didysis ir keturi šoniniai barokinės kompozicijos altoriai, puošti kolonomis, drožiniais ir meniškais paveikslais su sidabro apkaustais. XVIII a. visi altoriai papuošti drožiniais ir paauksuoti; nuspalvinta puošni, iškiliais rokokiniais ornamentais dekoruota sakykla su ažūriniu, karūna vainikuota baldakimu. Kairiojoje koplyčioje stovėjo ir tebestovi rokokinė krikštykla su antvožu. Virš krikštyklos kabo šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Navos gale – vargonų choras su grakščia, originalia arkada. Laikui bėgant Platelių bažnyčia ne kartą restauruota, tačiau jos pirminė išvaizda pakito palyginti nedaug. Platelių bažnyčioje iki mūsų dienų išliko daug senųjų paveikslų, liturginių rūbų ir reikmenų. Platelių bažnyčia yra neįkainojama liaudies architektūros ir meno vertybė.Reikšminiai žodžiai: Religija; Parapijos; Sakralinė architektūra; Pastatai (statiniai); Kulto pastatai; Bažnyčios; Rajonai; Plateliai; Religion.

ENThe church of Plateliai is one of the oldest wooden churches in Lithuania. The first church of Plateliai was built in the early 16th c. and later it was rebuilt for several times. In 1741 a dean Juozapas Vaitkevičius was transferred to Plateliai; In 1744 the dean, supported by parishioners, built the fourth (the present) church of Plateliai. A parsonage and a lodging house were built next to it. Plateliai church is a typical example of the 18th c. cross-shaped sacred building architecture. It is a single-nave building with a three-walled apse at the end. The church roof is very high and cross-shaped. Its cross-piece is decorated with a rather large tortuous tower. Smaller turrets decorate all angles of the roof. The great and four side-altars of the Baroque style are dominating in the interior of the church of Plateliai; they are decorated with pillars, carvings and silver-bound paintings. In the 18th c. all altars were gold-plated and decorated with carvings; a coloured ornate pulpit was decorated with Rococo style ornaments and fretwork canopy with a crown. On the left side of the chapel there was and still remains a Rococo style font with casing. A painting of St. John Baptist has found its place above the font. The end of the nave is decorated with organ choir with an elegant and original arcade. The church of Plateliai was refurbished several times; however, its primary appearance has not changed significantly. Many paintings, liturgical garments and requisites have remained in the church to this day. The church of Plateliai is a priceless treasure of folk art and architecture.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7746
Updated:
2018-12-17 10:50:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: