Lietuvos vartotojų kooperacijos darbuotojų mokymas ir tarptautinių ryšių raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vartotojų kooperacijos darbuotojų mokymas ir tarptautinių ryšių raida
Alternative Title:
The Training of the Lithuanian Consumer Cooperation Employees and the Development of International Relations
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 148-153
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti, kaip buvo rengiami kooperacijos specialistai ir kaip tobulinti kooperacijos procesą, remiantis užsienio šalių patirtimi. Pagal Lietuvos kooperacininkų sąjungos ir Tarptautinio kooperacijos aljanso organizacijos EUROCOOP partnerystės sutartį mokant darbuotojus bendradarbiaujama su Tarptautine kooperacijos kolegija Anglijoje. Lietuvos kooperatininkams padeda ir Švedijos kooperatyvų sąjungos (KF) Projektų centro specialistai. Pertvarkant Lietuvos ūkį, įsigalint laisvos rinkos santykiams, iškyla prekybos specialistų rengimo problema. Remiantis užsienio šalių patirtimi, aptariama Lietuvai labiausiai tinkamo prekybos instituto struktūra, kurioje būtų penki pagrindiniai organizaciniai skyriai. Svarbiausios instituto veiklos kryptys būtų prekybos specialistų akademinis rengimas, rinkos, komercinių santykių ir kooperacijos mokslo tiriamieji darbai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos vartotojų kooperacija; Darbuotojų mokymas; Tarptautinių ryšių raida; Cooperation of consumers in Lithuania; Staff training; Development of international relationship.

ENThe article aims to analyze the process of employee training for the system of cooperatives, as well as the possibilities for its improvement on the basis of other countries’ experience. In accordance with the partnership agreement concluded between the Lithuanian Cooperative Union and the EUROCOOP of the International Organization of Cooperation Alliance, training of the employees should be executed in collaboration with the International Cooperation Board in England. Lithuanian cooperation employees are also aided by the specialists of the Project Centre of the Swedish Cooperation Union. The reorganization of Lithuanian cooperation needs intelligent, young, energetic specialists able to work under market conditions and, therefore, greater attention should be paid to the preparation of such specialists. On the basis of the experience of other countries, the article discusses the most advantageous structure of the trade institute for Lithuania, which would have five main organizational divisions. The institute would focus its work on the academic training of trade specialists, as well as the research of market and commercial relations and cooperation.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7732
Updated:
2018-12-17 10:41:28
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: