Lietuvos XV-XVI a. medinių bažnyčių architektūros bruožai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos XV-XVI a. medinių bažnyčių architektūros bruožai
Alternative Title:
Features of wooden church architecture of the 15-16th centuries of Lithuania
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 2, p. 34-41
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama XV-XVI a. Lietuvos medinė architektūra. Straipsnio tikslas yra nustatyti medinių bažnyčių konstrukcinius sprendimus ir stilistiką bei įvertinti jų santykį su profesionaliąją plytine bei liaudies medine statyba, taip pat įvertinti kitų šalių darytą įtaką. Medinių bažnyčių išorėje dažniausiai buvo atkartojama gotikos ir renesanso mūro architektūros stilistika (pastatai su išryškintu stogo viduriu bei su dideliu bokštu priešakyje) ir, nedaugeliu atveju, bažnyčios būdavo susijusios su liaudies architektūra (bažnyčios su nedideliais bokšteliais ir frontonais). Lietuvos medinių kulto pastatų statybą taip pat veikė bizantinė statybos tradicija (centrinis planas). Tačiau, būtent liaudiškos statybos tradicija lėmė bažnyčių konstrukcinius sprendimai (pamatai, sienų statyba). Vėlyvuoju periodu (XVI a.) medinių bažnyčių stilistiką daugiau įtakojo liaudies tradicijos. Pažymėtinas tiek Lietuvos medinių bažnyčių statybos metodų ir konstrukcijų pasirinkimo, tiek stilistikos konservatyvumas: XV – XVI a. atsiradusios formos mažai pasikeitusios išliko iki pat XX a.Reikšminiai žodžiai: Medinės bažnyčios; Wooden church.

ENIn the article the architecture of Lithuanian wooden churches of the 15-16th centuries is reviewed. The aim is to point out the constructional solutions and the stylistics of wooden churches and to define their relation with the brick professional as well as wooden folk construction, and also to discuss the cultural influences from foreign countries. It is established that the outward stylistics of those churches is most frequently the image of brick Gothic and of Renaissance architecture (buildings with a signet in the middle of the roof and with a big tower in its front), and, in not many cases, it is related to the ethnic tradition (churches with small towers on pediments). They might have been influenced by Byzantine architecture (the central layout) as well. However, the constructional solutions of the churches (foundations, wall-building) are those from traditional construction. In the late period (16th c.) the stylistics was also influenced by folk tradition. As far as the development of wooden churches is concerned, the conservativeness of forms is featured: the forms that occurred in the 15-16th centuries were preserved right up to the 20th century.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7731
Updated:
2018-12-20 22:53:16
Metrics:
Views: 40    Downloads: 13
Export: