Žiniasklaidos pažeistų asmens teisių gynimo būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniasklaidos pažeistų asmens teisių gynimo būdai
Alternative Title:
Protection measures of personal rights infringed by media
In the Journal:
Teisės problemos. 2005, Nr. 1 (47), p. 78-96
Keywords:
LT
Spauda / Press; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje autorė nagrinėja asmens teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, teisės į atvaizdą, teisės į pagarbą žmogaus orumui gynimo būdus. Šie būdai skirstomi į teisminius ir neteisminius. Teisminiai teisių gynimo būdai skirstomi į civilinės teisės gynimo būdus, baudžiamosios teisės gynimo būdus ir administracinės teisės gynimo būdus. Autorė, aptardama civilinės teisės gynimo būdus, išskiria ieškinių rūšis, pagal kurias gali būti ginamos žiniasklaidos pažeistos asmenų teisės. Straipsnyje analizuojami neturtinės žalos klausimai, apibūdinami kriterijai, kuriais remiantis nustatomas neturtinės žalos dydis, ir pan. Aptariant baudžiamosios teisės ir administracinės teisės gynimo būdus, straipsnyje pateikiama jų istorinė raida, lyginami užsienio valstybėse ir Lietuvoje taikomi šių teisių gynimo būdai, privalumai ir trūkumai, taip pat spręstinos taikymo problemos teismų praktikoje. Straipsnio trečiame skyriuje aptariami žiniasklaidos pažeistų viešųjų asmenų teisių gynimo ypatumai, gvildenamos tų asmenų teisių į privatų gyvenimą ir pagarbą žmogaus orumui gynimo ribos, analizuojami kriterijai, kuriais remiantis ribojamos viešųjų asmenų teisės. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Teisių gynimas; Žiniasklaida; Asmens teisės; Spaudos laisvė.

ENIn her article, the author discusses the ways of protecting a person’s right to the inviolability of private life, the right to image, and the right to respect for human dignity. These methods are distinguished into judicial and extrajudicial. The judicial methods of the protection of rights are distinguished into civil law methods of the protection of rights, criminal law methods, and administrative law methods. In discussing the methods of the protection of rights under civil law, the author distinguishes the types of claims that may be used in protecting rights of a person violated by the media. The article analyses the issues of non-material compensation, describes the criteria for determining the size of non-material damage, etc. In discussing the methods of the protection of rights under criminal and administrative law, the article presents their historical development, compares the methods applied in Lithuania and in other states, discusses their advantages and disadvantages, as well as the problems of application in court practice that need to be addressed. The third part of the article discusses the peculiarity of the protection of the rights of public persons violated by the media, examines the limits of the protection of these persons’ rights to private life and respect for human dignity, as well as analyses the criteria for limiting the rights of public persons.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7705
Updated:
2013-04-28 16:39:08
Metrics:
Views: 27
Export: