Christlich-religiöse Motive in neuerer Litauischer Poesie : Wegmarken zwischen Vergangenheit und Zukunft

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Christlich-religiöse Motive in neuerer Litauischer Poesie: Wegmarken zwischen Vergangenheit und Zukunft
Alternative Title:
  • Christian Religious Motives in New Lithuanian Poetry. Road signs between the Past and the Future
  • Krikščioniškieji motyvai naujojoje lietuvių poezijoje: takoskyros tarp praeities ir ateities
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 27, p. 219-241
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Krikščioniški motyvai; Naujoji lietuvių poezija; Cristian motive; Modern Lithuanian poetry.
Keywords:
LT
Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami keturiolikos Lietuvos poetų antologijos eilėraščiai, parašyti po 1990-ųjų metų. Aptariami jų religiniai motyvai. Kaip tiesioginės ir netiesioginės Biblijos bei krikščioniškosios tradicijos citatos tai yra žmonių, kurie siekia valdyti kitus, kritika, aptariamos religinės priespaudos pasekmės. Kita vertus, eilėraščiai palieka viltį išsivaduoti iš praeities, išvysti viltingą ateities šviesą ir nepaisant bėgančio laiko ir mirtingumo, paragauti „amžinybės skonio“ (N. Miliauskaitė). Taigi krikščioniškieji religiniai motyvai darė didelę įtaką lietuvių poetams. To paties laikotarpio Vokietijos antologijoje išspausdinti eilėraščiai nerodo tikėjimo žodžio galia. Lyginant su lietuviškais, jiems stinga tikėjimo „originaliu žodžiu“ (T. Venclova). [Iš leidinio]

ENThe article analyses poems of fourteen Lithuanian poets written after the 1990s. Their religious motives are discussed. Direct and indirect quotations of the Bible and the Christian tradition are criticism of people willing to manage others with discussion of consequences of religious oppression. On the other hand, poems leave a hope of getting rid of the past, developing an optimistic look towards the future and in spite of the running time and mortality tasting “the taste of immortality” (N. Miliauskaitė). So, Christian religious motives had much impact on the Lithuanian poets. Poems included in the German anthology of the same period do not demonstrate faith in words. As compared to the Lithuanian ones, they lack belief in the “original word” (Tomas Venclova).

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Sutartinės - Lithuanian polyphonic songs / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė ; translated from Lithuanian by Vijolė Arbas. Vilnius : Vaga, 2002. 350 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/770
Updated:
2018-12-20 23:04:13
Metrics:
Views: 13
Export: