[The Conversion of Lithuania : from pagan barbarians to Late Medieval christians] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
[The Conversion of Lithuania: from pagan barbarians to Late Medieval christians]: recenzija
In the Journal:
Lithuanian historical studies. 2018, vol. 22, p. 161-169
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiama Dariaus Barono ir S. C. Rowell knyga „Lietuvos konversija: nuo pagonių barbarų iki vėlyvųjų viduramžių krikščionių“, kurią anglų kalba 2015 m. išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla. Knygos autoriai yra žinomi istorikai, daugelį metų tyrinėję krikščionybę Lietuvoje. Leidinys anglų kalba yra ankstesnių jų darbų santrauka ir pristatymas tarptautinei istorikų bendruomenei. Knygą sudaro įvadas, 12 skyrių, epilogas ir priedai, kuriuose pateikiami vyskupijų žemėlapiai, artefaktų iliustracijos bei reprodukcijos. Chronologine tvarka apžvelgiama krikščionybės raida nuo pirmųjų krikščioniškų misijų Lietuvoje, Mindaugo ir kitų valdovų krikšto iki Lietuvos geopolitinių prioritetų, krikščionybės būklės LDK, krikščioniškojo pamaldumo formų bei vyskupijų struktūrų. Pagrindinė idėja – parodyti, kaip žodinę tradiciją atstovavę pagonių barbarai tapo rašytinės krikščioniškosios kultūros skleidėjais. Krikščionybės periodizavimas apibrėžiamas atsižvelgiant į Lietuvos vadovų politines ir socialines preferencijas, o ne į visuomenėje vykusius pokyčius. Krikščionybės priėmimo procesą apibūdinančios sąvokos siejamos su politiniu, o ne su kultūriniu krikščionybės traktavimu. Autoriai galėjo plačiau pasidomėti, kaip XIII–XIV a. vykę pokyčiai Lietuvos visuomenėje sudarė sąlygas krikščionybei plisti. Knygoje paliekama atvirų klausimų, kurie skatina tolesnius tyrimus. Autoriai pateikia savitą požiūrį į krikščionybės raidą Lietuvoje, kuris prisideda prie bendro supratimo apie krikščionybės sklaidą Europoje.

ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76982
Updated:
2020-07-28 20:26:09
Metrics:
Views: 12    Downloads: 10
Export: