Bibliografijos kursų dėstymas Vilniaus universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliografijos kursų dėstymas Vilniaus universitete
Alternative Title:
Lecturing on bibliography in Vilnius University
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 204-211
Keywords:
LT
Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Skaitymas; Kursai; Mokymas; Bibliotekos.
Summary / Abstract:

LTBibliografijos dėstymas Lietuvoje turi senas tradicijas. Šiame straipsnyje apžvelgtos 1949–1999 metais bibliotekininkystės studentams skaitytos bibliografijos disciplinos. Pirmiausia nustatytas jų eiliškumas, kaip kito kursai, jų pavadinimai ir turinys įvairiais laikotarpiais, kokie dėstytojai skaitė bibliografijos disciplinas ir kaip studentai buvo ir yra aprūpinami mokomąja medžiaga. Apibendrinus straipsnyje pateiktus faktus ir mintis teigiama, kad bibliografijos disciplinos Vilniaus universitete buvo dėstomos per visą 50-ies metų laikotarpį. Šios disciplinos paskaitas skaitė 32 dėstytojai. Buvo perskaitytos 49 bibliografijos disciplinos, išleisti 44 įvairios struktūros ir turinio mokomieji leidiniai. Per pastarąjį dešimtmetį buvo parengta 15 mokomųjų leidinių, kurie padeda studentams sėkmingai studijuoti įvairias bibliografijos disciplinas. Bibliografijos kursų neklauso visi Komunikacijos fakulteto studentai, todėl daugumos jų menka bibliografinė kultūra. Buvo panaikinti šakinės bibliografijos kursai, ir bibliotekininkystės specialybės studentai neturi galimybės susipažinti su šakinės bibliografijos problemomis. Dabar bibliotekininkystės studentams skaitomi 6 bibliografijos kursai, kuriuos dėsto 3 dėstytojai. Jie supažindina studentus su šiuolaikinėmis bibliografijos mokslo ir praktikos problemomis. Be to, jiems talkina bibliotekininkai praktikai. Straipsnio autorės nuomone, bibliografijos dėstymas visų specialybių studentams turi pakelti jų bendrą ir kultūrinį lygį, įpratinti juos savarankiškai dirbti mokslinį darbą ir atlikti įvairias užduotis.

ENLecturing on bibliography has old traditions in Lithuania. In this article, subjects of bibliography taught to the students-librarians during 1949–1999 are reviewed. First of all, their order of sequence was determined as well as the change of courses, their titles and content in different periods, lecturers who taught the subjects of bibliography and the way the students are and used to be provided with study materials. After summarizing the facts and ideas presented in the article, it is stated that the subjects of bibliography have been taught in Vilnius University in the course of the entire 50-year period. Lectures on this subject have been given by 32 lecturers. Forty-nine subjects of bibliography have been taught, 44 educational publications of different structure and content have been published. Over the last decade, 15 educational publications have been prepared, which facilitate successful studying of different subjects of bibliography for the students. Bibliography courses are not compulsory to all students of Communications Faculty and bibliographic culture of the majority of them is, therefore, scarce. Branch bibliography courses have been eliminated and students-librarians have been deprived of the opportunity to familiarize with branch bibliography problems. Currently students-librarians are being taught 6 courses of bibliography by 3 lecturers. They introduce the students to contemporary problems of science and practice of bibliography. Furthermore, they are assisted by librarians practicians. In the author’s opinion, teaching bibliography to students of all specialities should improve their general and cultural level, accustom them to carry out scientific work independently and to perform different tasks.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7696
Updated:
2018-12-17 10:41:21
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: