Teaching Italian to an almost-monolingual audience : processability theory and the emergence of syntax before morphology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teaching Italian to an almost-monolingual audience: processability theory and the emergence of syntax before morphology
Alternative Title:
Italų kalbos mokymas beveik vienakalbėje grupėje: kalbos elementų išmokimo teorija ir sintaksės elementų išmokimas anksčiau nei morfologijos
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2017, 9, p. 51-61
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbos elementų išmokimo teorija; Mokymosi procesas; Kalbų mokymas; Italų kalba; Processability theory; Learning process; Teaching languages; Italian language.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Italų kalba; Kalbos elementų išmokimo teorija; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vienerius metus vykdyto tyrimo rezultatai. Tirtos beveik vienakalbės studentų grupės, kurios mokėsi italų kaip antrosios užsienio kalbos A1 lygmeniu. Keturiose grupėse mokėsi studentai, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, tačiau buvo ir keli kitų tautybių žmonės. Tyrimo tikslas buvo patikrinti hipotezę, iškeltą kalbos elementų išmokimo teorijos pagrindu (Pienemann 1998; 2005). Teorijoje teigiama, kad morfologijos elementų išmokimas yra svarbiausias mokantis užsienio kalbos. Kalbos elementų išmokimo teorija dažniausiai taikoma tiriant anglų kalbą, tačiau jos teorinis pagrindas yra tinkamas analizuoti ir kitų užsienio kalbų mokymosi ypatumus. Aiškintasi, kaip įvairių mokymo metodų ir kalbų taikymas mokant užsienio kalbos veikia kalbos elementų išmokimo eiliškumą. Viena vertus, taikant gramatikos-vertimo metodą bei mokant italų kalbos studentus gimtosios kalbos pagrindu, paaiškėjo, kad mokymosi procesas atitinka teorinį modelį. Kita vertus, taikant tiesioginį ar natūralų mokymo metodą bei užsienio kalbą tos kalbos mokymo procese, buvo gauti priešingi rezultatai: sintaksės elementų yra išmokstama anksčiau, nei morfologinių elementų. Taigi norint pasiekti skirtingų rezultatų, vertėtų metodiškai naudoti įvairias mokymo kalbas. [Iš leidinio]

ENOur paper presents the results of a study on learning processes conducted over one academic year on four almost-monolingual groups of learners studying the Italian language (level A1) as L2. The four groups were composed mainly of Lithuanian speakers with only one or two elements coming from different countries – an increasingly common situation in a learning environment influenced by globalization trends. Our presentation tests the prediction made by the processability theory (Pienemann 1998; 2005) that morphological acquisition is the driving force in learning a second language. While it is true that processability theory has been used to refer mainly to the English language, it offers a handy framework to investigate the learning processes in other cases of the second language acquisition. Specifically, we investigated how the adoption of different teaching methods and, most important, teaching languages could influence the order of emergency of elements in the students’ interlanguage. [From the publication]

ISSN:
2424-385X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76906
Updated:
2022-01-04 10:51:39
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: