Lietuvių nacionalinės bibliografijos organizacinis etapas (1945-1962)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių nacionalinės bibliografijos organizacinis etapas (1945-1962)
Alternative Title:
Organizational stage of Lithuanian national bibliography (1945-1962)
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 100-118
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas nacionalinės bibliografijos programos rengimo etapas nuo pokario iki 1962 metų ir pateikiamas jos vertinimas. Jau pirmaisiais pokario metais bibliografai brandino išsamios 1547–1940 m. retrospektyvinės bibliografijos idėją. Realų postūmį šiai idėjai įgyvendinti davė 1945 m. Knygų rūmų įkūrimas. Ši institucija rūpinosi privalomų egzempliorių gavimu ir valstybinės bibliografijos rodyklių sistemos kūrimu. Knygų rūmų direktorius A. Ulpis tapo retrospektyvinės bibliografijos darbų iniciatoriumi. 1959 m. Knygų rūmuose sudarius Nacionalinės bibliografijos redakciją ir jai pavedus repertuarinės bibliografijos darbus, organizaciniai darbai smarkiai pasistūmėjo. 1960 m. surengtame respublikiniame pasitarime nacionalinės bibliografijos klausimais A. Ulpis pateikė principus, apibrėžiančius jo siūlomos nacionalinės bibliografijos sampratą. Šiame pasitarime buvo aptariamas nacionalinės bibliografijos nuostatų projektas. Kuriant nacionalinės bibliografijos koncepciją buvo remtasi ankstesne Lietuvos bibliografų patirtimi. Straipsnyje apžvelgiami mokslinių bibliotekų ir mokslinių institucijų atstovų pateikti siūlymai, vystytos diskusijos dėl probleminių bibliografijos leidinio rengimo klausimų. Lietuvos bibliografų, bibliotekininkų ir mokslininkų kolektyvinės minties rezultatu bei išraiška tapo „Lietuvos TSR nacionalinės bibliografijos nuostatai“ ir „Lietuvos TSR retrospektyvinės nacionalinės bibliografijos darbų planas (1961–1980)“.Reikšminiai žodžiai: Nacionalinė bibliografija; Retrospektyvinė bibliografija; Repertuarinė bibliografija; Ntional bibliography; Retrospective bibliography; Repertoire bibliography.

ENThe article analyses the preparation stage of the national bibliographical programme after the World War II until 1962 and presents its evaluation. During the first years after the war, bibliographers had the idea of thorough historical bibliography to cover the 1547–1940 period. Impetus to the implementation of the idea was given by the establishment of the Book Chamber in 1945. The institution was in charge of receiving mandatory copies and development of state system of bibliographical indexes. Director of the Book Chamber became the initiator of the historical bibliographical work. After the national bibliographical task force was set up in the Book Chamber in 1959, organisational work made considerable progress. In a national meeting on bibliography in 1960, the director of the Book Chamber presented principles defining the conception of the provisions of national bibliography. The meeting also discussed draft provisions of national bibliography, concept of which was based on earlier experience of Lithuanian bibliographers. The article reviews proposals made by representatives of scientific libraries and institutions, discussions on problem matters of preparation of the bibliographical publication. Common efforts of Lithuanian bibliographers, librarians and scientists resulted in the Provisions of National Bibliography of the Soviet Republic of Lithuania and the Work Plan of Historical National Bibliography of the Soviet Republic of Lithuania (1961–1980).

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Nacionalinė retrospektyvioji analizinė bibliografija - universalus mokslo ir kultūros istorijos šaltinis / Giedrė Miknienė, Birutė Railienė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2021, 10, p. 110-124.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7690
Updated:
2018-12-17 10:41:19
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: