Lietuvių tautinio atgimimo epizodas : Antano Buivydo laiškas Vincentui Aleksandravičiui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinio atgimimo epizodas: Antano Buivydo laiškas Vincentui Aleksandravičiui
Alternative Title:
  • A Sketch in Lithuania’s National Revival: Antanas Buivydas’ Letter to Vincas Aleksandravičius
  • Sketch in Lithuania's national revival: Antanas Biuvydas' letter to Vincentas Aleksandravičius
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 64, p. 71-73
Keywords:
LT
Viekšniai; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Judėjimai / Movements; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - kaip galima išsamiau išanalizuoti A. Buivydo laišką Vincentui Aleksandravičiui ir tos analizės metu išryškinti vyraujančias nuotaikas lietuvių tautinio atgimimo metu. Skelbiamas lietuvio studento A. Buivydo laiškas 1884 m. sausio 22 d. laiškas V. Aleksandravičiui (1853 - 1926) rastas Viekšnių vaistininko V. Aleksandravičiaus palikuonių Zofijos Aleksandravičiūtės Navickienės asmeniniame archyve. Ir laiško siuntėjas, ir adresatas draugavo nuo studijų Maskvos universitete laikų. Autorė pažymi, kad būtent Maskvos studentai lietuviai anksti pradėjo tautinę veiklą. Jie palaikė vieni kitus užgriuvus materialiniams sunkumams – telkėsi į profsąjungų tipo organizaciją, svajojo apie legalios draugijos įkūrimą, kurios skyriai galėtų būti ir Lietuvoje. Jau 1880 – 1881 m. Maskvos universitete jie išleido 4 numerius hektografuoto studentų laikraščio „Aušra“, kuriame rodė susirūpinimą lietuvių kalbos norminimo, ugdymo ir išsaugojimo būtinybe. Šias problemas ir atspindi minėtas laiškas. Iš laiško galima matyti, kad A. Buivydas yra susižavėjęs „Aušros“ ir jos kalendoriaus pasirodymu, V. Aleksandravičiaus pastangomis, kad lietuviška mintis ir laikraštis būtų skleidžiami Lietuvoje. Taip pat laiške džiaugiamasi lietuvybės atgimimu ir lietuvių tautinio sąmoningumo stiprėjimu. Straipsnio gale pateikiamas A. Buivydo laiškas, perrašytas dabartine lietuvių kalba, bei originalo fotokopija.Reikšminiai žodžiai: Tautinis lietuvių judėjimas; Maskvos universitetas; Lietuvių studentai; Antanas Buivydas; Vincentas Aleksandravičius; National Lithuanian movement; Moscow university; Lithuanian students.

ENThis article aims at detailed analysis of A. Buivydas’ letter to Vincentas Aleksandravičius and seeks to highlight the prevailing atmosphere during the Lithuanian national revival. The published letter of 22 January 1884 by the Lithuanian student Buivydas addressed to Aleksandravičius (1853-1926) was found in the personal archive of Z. Aleksandravičiūtė Navickienė, a descendant of Viekšniai pharmacist Aleksandravičius. The mailer and addressee were friends since the studies at the University of Moscow. Author states that namely the Lithuanian Moscow students started early national activities. They supported each other in case of any material difficulties, brought together into a labour union-type organization, thought of establishing a legal association with its possible offices in Lithuania. Already in 1880-1881 at the University of Moscow they published four editions of hectographed student journal Aušra, where they expressed their concern with the need for standardization, education and preservation of the Lithuanian language. These problems are reflected in the mentioned letter. The letter suggests that Buivydas was excited with the emergence of Aušra and its calendar at the initiative of Aleksandravičius and it was obvious that Lithuanian thought and journal should be spread in Lithuania. The letter also expresses excitement for the revival of Lithuanianism and intensification of Lithuanian national awareness. The final part of the article provides the letter of Buivydas, rewritten in the modern Lithuanian language, and the photocopy of its original.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7674
Updated:
2018-12-20 23:10:53
Metrics:
Views: 19    Downloads: 12
Export: