Praktikų organizavimas įmonėse : švietimo ir darbo rinkos atstovų požiūris

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Praktikų organizavimas įmonėse: švietimo ir darbo rinkos atstovų požiūris
Alternative Title:
Features of practice organization in enterprises: approach of education and labour market representatives
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Praktikų organizavimas; Praktinių; Praktinių įgūdžių ugdymas; Įgūdžių ugdymas; Švietimo institucijų ir darbo rinkos sąveika; Education institutions and labour market interaction; Labour market; Practical skills training; Practice organization.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo rinka / Labour market; Praktikų organizavimas; Praktinių; Praktinių įgūdžių ugdymas; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTModernios visuomenės bruožai suponuoja glaudesnio darbo rinkos ir švietimo institucijų bendradarbiavimo poreikį, todėl šiame kontekste svarbios darbdavių bendradarbiavimo su švietimo institucijomis nuostatos. Vienas iš svarbiausių aspektų yra praktinių įgūdžių, atitinkančių realius darbo rinkos poreikius, formavimas. Šiame kontekste yra svarbus praktikų organizavimas verslo ir gamybos įmonėse. Straipsnyje išryškinami praktinių įgūdžių formavimo aspektai, kurie įtakoja specialistų rengimo darbo rinkai poreikius bei pateikiamas Kauno regiono įmonių ir švietimo institucijų, rengiančių inžinerinių krypčių specialistus, atstovų nuomonės tyrimas nustatant praktikų organizavimo įmonėse bruožus. [Iš leidinio]

ENModern society features implies the greater need for cooperation between labour market and educational institutions, and in this context the cooperation provision of employers and education institutions is important. One of the most important aspects is practical skills formation in response to the real needs of the labour market. In this context the organization of practice in business and production companies is important. The article highlights the aspects of practical skills development that influences the training needs of specialists for the labour market and represents the Kaunas region's businesses and educational institutions that train professionals in the engineering fields’ representatives’ opinions survey determining the features of practice organization in enterprises. [From the publication]

ISSN:
2029-9303
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76686
Updated:
2020-12-17 20:19:40
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: