Transporto įmonių veiklos kokybės gerinimo galimybių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Transporto įmonių veiklos kokybės gerinimo galimybių tyrimas
Alternative Title:
Feasibility study of transport companies quality improvement
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: EFQM; Kokybės vadybos sistema; Transporto įmonės; Veiklos vertinimas; Activities evaluation; EFQM; Quality management system; Transport companies.
Keywords:
LT
EFQM; Kokybė / Quality; Transportas / Transport.
EN
Activities evaluation; Quality management system.
Summary / Abstract:

LTTransporto įmonės siekiančios laimėti konkurencinėje kovoje privalo ieškoti būdų įmonės veiklos kokybei nustatyti ir jai gerinti. Straipsnyje išnagrinėtos kokybės vadybos ir procesų sampratos, pagrindiniai kokybės gerinimo metodai, jų taikymas transporto įmonėse. Atlikta transporto įmonių internetinių puslapių turinio analizė leido nustatyti populiariausias transporto įmonių taikomas kokybės vadybos sitemas ar kitas priemones kokybei įmonės veikloje užtikrinti. Straipsnyje išnagrinėtos transporto įmonių veiklos gerinimo galimybės ir sukurtas transporto įmonėms skirtas veiklos vertinimo ir tobulinimo įrankis remiantis EFQM modeliu. Pateiktas įrankis aprobuotas transporto paslaugas teikiančioje įmonėje per kelias iteracijas, kas leidžia nustatyti sukurto metodo naudingumą ir pritaikomumą transporto sektoriuje. [Iš leidinio]

ENTransport companies seeking to win the competition must find ways how to determine the company's quality of activities and to improve it. The article examined the quality management concepts and processes, the main quality improvement methods and their application in transport companies. Transport company web page content analysis done helped to determine the most popular transport company quality management system used or other measures to ensure quality of the company's activities. The article dealt with the opportunities of transport companies' activities improvement and the tool for transport companies performance assessment and improvement developed based on the EFQM model. This tool approved in transport services providing company through a number of iterations, that allows to determine the usefulness of the proposed method and the applicability in transport sector. [From the publication]

ISSN:
2029-9303
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76682
Updated:
2020-04-24 06:51:11
Metrics:
Views: 30    Downloads: 16
Export: