Pogrindžio spauda Vilniaus universiteto bibliotekos Prano Račiūno asmens fonde

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pogrindžio spauda Vilniaus universiteto bibliotekos Prano Račiūno asmens fonde
Alternative Title:
Underground press in the personal collection of Pranas Račiūnas at Vilnius University Library
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 213-219
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Panegirika / Panegyric; Politinė ideologija / Political ideology; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTSovietų valdžios metais (1944.1990 m.) pogrindyje leista lietuvių spauda – svarbi šio laikotarpio knygos istorijos dalis. Straipsnyje apžvelgiamas vieno iš pogrindžio veikėjų kunigo Prano Račiūno sukauptas pogrindžio spaudos rinkinys (939 egz.), saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, Prano Račiūno asmens fonde (F187), tos spaudos gaminimo bei platinimo priežastis, procesą ir sąlygas. VU bibliotekos Rankraščių skyriuje Prano Račiūno asmens fondas buvo įkurtas 1989 m. 1997 m. mirus kunigui P. Račiūnui, visas jo archyvas buvo perduotas VUB RS. Šiame archyve tarp visų dokumentų buvo ir apie 1000 egzempliorių pogrindžio leidinių. Kunigo P. Račiūno pogrindžio spaudos rinkinį sudaro religinė ir pasaulietinė literatūra. Absoliuti dauguma šios medžiagos yra religinio turinio. Tai leidiniai, aiškinantys tikėjimo tiesas, gvildenantys dvasinio gyvenimo, kunigystės pašaukimo problemas, aprašantys mistinius reiškinius, liturgines apeigas, jų prasmę ir svarbą. Yra nemažai pamokslų ir rekolekcijų kunigams, vienuoliams bei knygų pasauliečiams. Nemažą dalį savilaidos leidinių sudaro grožinė kūryba, daugiausia religinė poezija. Tai darbai, skirti krikščioniškojo gyvenimo ugdymui – krikščioniško gyvenimo pagrindams, asketikai, sielos kultūrai. Dalį pogrindžio spaudos sudaro filosofijos ir psichologijos, pedagogikos, liturgikos, Šv. Rašto vadovėliai ir knygos. Yra leidinių, kuriuose rašoma apie Bažnyčios šventuosius, nagrinėjamas jų dvasinis palikimas. Nemažai darbų skirta ir žymių žmonių biografijoms, atsiminimams bei dienoraščiams. Čia galima aptikti leidinių su Lietuvos katalikų bažnyčių, dvasininkų sąrašais, Marijonų vienuolijos sąrašus, įstatus, Romos popiežių raštus.Reikšminiai žodžiai: Pogrindžio spauda; Platinimas; Dedikacijos; Asmeninis rinkinys; Cenzūra; Ideologinė kontrolė; Dvasininkija; Underground press; Personal collection; Censorship; Ideological control; Distribution; Priesthood.

ENThe underground press of 1944.1990 has not been investigated thoroughly up to now. The main reasons that caused the appearance of these publications were destroying of books, religious books in particular, and introducing censorship. Publication and distribution of underground press has been organized by the priesthood. One of the organizers of these activities was Father Pranas Račiūnas. He was sentenced to 35 years of imprisonment for his active participation in the Church activities. He returned to Lithuania after 16 years and proceeded his work. The collection of his underground publications embraces both religious and secular literature. It also includes periodical publications. These underground publications are described in this article. His collection contains 939 items enregistered and stored at the Manuscript Department of the Vilnius University Library . The main problem is establishing chronological limits of copied underground publications and places of copying, and identifying the original copy. How the priest has collected and where he safeguarded the collection is also rather unclear. These questions still need further research work. The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania is also enregistered the underground publications of Pranas Račiūnas. The present article is an attempt to draw attention to P. Račiūnas – the underground press collection and to the underground press in general. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Savilaida sovietinėje Lietuvoje : istoriografinis aspektas / Edita Sėdaitytė. Knygotyra. 2012, t. 59, p. 40-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7667
Updated:
2018-12-17 10:50:16
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: