Kauno periodinės spaudos cenzūra 1900-1914 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno periodinės spaudos cenzūra 1900-1914 metais
Alternative Title:
Censorship of Kaunas press in 1900-1914
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 173-183
Keywords:
LT
Knygos / Books; Leidyba / Publishing; Rusų kalba / Russian language; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinamas Rusijos carinės cenzūros poveikis Kauno oficialios ir privačios periodinės spaudos raidai 1900–1914 m. Tyrinėjami Kauno apskrities, Lietuvos valstybės istorijos archyvuose bei Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi dokumentai, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos oficialieji leidiniai ir lietuviškoje periodikoje („Lietuvos ūkininke“, „Naujojoje gadynėje“, „Vienybėje“, „Viltyje“ ir kt.) paskelbta faktografinė medžiaga. Kauno gubernijos valdybos fonde esami centrinės ir vietinės cenzūros bei valdžios įstaigų aplinkraščiai, ataskaitos, raportai teikia labiausiai patikimą ir gana išsamią informaciją apie Kauno periodinės spaudos leidybos sąlygas. Prevencinio cenzūravimo panaikinimas XX a. pradžioje nepakeitė cenzūros politikos esmės. Ji ir toliau rėmėsi Rusijos vienvaldystės ideologija, o imperijos pakraščiai pagal periodinės spaudos leidybą aplenkė didžiuosius miestus, tapo išskirtinio dėmesio zona. Tai akivaizdžiai patvirtina 1900–1914 m. periodinės spaudos cenzūros organizavimas bei vykdymas Kaune. Vietiniai už cenzūrą atsakingi asmenys ypač akylai stebėjo lietuvių periodinę spaudą ir stengėsi priversti ją atsisakyti visų tautinio savarankiškumo idėjų, propaguoti paklusnumą imperijai. Skiriamos administracinės bausmės sunkino leidybos ir redakcijų darbo sąlygas, menkino laikraščių ir žurnalų turinį. Nepaisant žalingo cenzūros poveikio, lietuviškoji periodika ne tik augo kiekybiškai, bet ir žadino lietuvių savimonę. Kauno periodinius leidinius, leistus rusų kalba, taip pat kontroliavo vietinė cenzūra.Reikšminiai žodžiai: Cenzūra; Knygos; Spauda; Leidyba; Periodika; Censorship; Books; Press; Publishing; Periodical press.

ENThis article describes the impact of the censor of Tsarist Russia on the development of Kaunas’ official and private periodical press during 1904-1914. Documents kept in the Manuscripts’ Department of the Vilnius University Library, Lithuanian Archives Department and history archives of the Kaunas District were examined, as were official publications of the Department of Press Affairs, and material published in the Lithuanian press. The governmental circulars, statements, and reports of the central and local censors and institutions in the possession of the Kaunas Governorate administration provide the most trustworthy and quite comprehensive information regarding the publishing conditions of Kaunas’ periodical press. The abolishing of preventive censorship at the beginning of the 20th century did not change the essence of censorship policy. It continued to be based on the ideology of Russia‘s autocracy, while the empire‘s periphery surpassed the biggest cities in terms of the publication of periodical press, becoming a zone of special interest. This is affirmed by the organisation of censorship and its implementation on the periodical press during 1900-1914 in Kaunas. The locals who were responsible for censorship especially kept a close eye on the Lithuanian periodical press and attempted to force it to propagate compliance towards the empire. Administrative fines made publishing and the work of editorial offices more difficult. Despite the harmful effects of censorship, the Lithuanian press did not only grow in quantity, but also awakened the conscious of Lithuanians.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7664
Updated:
2018-12-17 10:50:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: