Effect of bias on the perception of two simultaneously presented ambiguous figures

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Effect of bias on the perception of two simultaneously presented ambiguous figures
Alternative Title:
Tendencijos įtaka dviejų dviprasmių figūrų suvokimui
In the Journal:
Psichologija. 2013, t. 47, p. 91-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ambiguous figure; Adaptation; Multiple-figure presentation; Bias; Visual perception.
Keywords:
EN
Adaptation; Ambiguous figure; Bias; Multiple-figure presentation; Visual perception.
Summary / Abstract:

LTDviprasmės figūros yra vaizdai, kuriuos stebint ilgesnį laiką keičiasi jų suvokimas – galimos dvi (ar daugiau) jo interpretacijos. Šis fenomenas aiškinamas arba ankstyvesniais vadinamaisiais bottom-up procesais, arba aukštesnio lygio vadinamaisiais top-down procesais. Šiame straipsnyje tiriama, kaip vyksta vienu metu pateikiamų dviejų figūrų – vienos dviprasmės, kitos dviprasmės modifikuotos taip, kad viena interpretacijų yra išryškinta, suvokimas. Rezultatai parodė, kad dviejų šalia esančių nemodifikuotų dviprasmių figūrų suvokiamos interpretacijos keičiasi kartu, o viena interpretacijų dominuoja tiek pagal trukmę, tiek pagal dažnį. Figūros modifikavimas dažniausiai sumažindavo priešingos nei išryškinta interpretacijos suvokimą. Stipriausias efektas buvo stebint Bugelskio piešinį žmogus-žiurkė, mažiausias – Rubino piešinį vaza-veidai. Dažnesnį ir ilgesnį išryškintos interpretacijos suvokimą galbūt maskavo faktas, kad figūros modifikavimas dažnais atvejais padidindavo skirtingų interpretacijų suvokimą vienu metu, kai viena figūra suvokiama vienokia prasme, kita – kitokia. Rezultatai gali būti aiškinami tuo, kad tiek bottom-up, tiek top-down procesai turi įtakos dviprasmių figūrų suvokimui. [Iš leidinio]

ENAmbiguous figures are pictures which reverse their appearance during prolonged viewing and can be perceived in two (or more) available interpretations. Explanations for this phenomenon favour either early bottom-up processes or higher-level top-down processes. This study aimed to investigate the perception of simultaneously presented neutral and biased (i.e. with a slight modification towards one or another of the available interpretations) ambiguous figures. Our results have indicated that observers tend to perceive two adjacent identical figures as reversing simultaneously, and the same percepts dominated both in the reversal rate and the duration of perception. In the case of biased and neutral figures presented in pairs, modifications of interpretation either increased or decreased the frequency of a biased percept. The results show that both bottom-up and top-down perceptual processes influence the perception of ambiguous figures. [From the publication]

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76613
Updated:
2019-02-19 11:45:36
Metrics:
Views: 2
Export: