Piešimo testo kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) psichometrinės charakteristikos 8–10 metų lietuvių vaikų imčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piešimo testo kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) psichometrinės charakteristikos 8–10 metų lietuvių vaikų imčiai
Alternative Title:
Psychometric properties of the test for creative thinking (TCT-DP) in a sample of 8–10-year-old Lithuanian children
In the Journal:
Psichologija. 2018, t. 58, p. 38-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaikų kūrybiškumo vertinimas; Piešimo testas kūrybiškam mąstymui TCT-DP; TCT-DP patikimumas; TCT-DP validumas; Assessment of children’s creativity; TCT-DP; TCT-DP reliability; TCT-DP validity.
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; TCT-DP patikimumas; TCT-DP validumas; Vaikai / Children.
EN
TCT-DP reliability; TCT-DP validity; TCT-DP.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, ar Piešimo testas kūrybiškam mąstymui (TCT-DP) tiksliai, stabiliai ir pagrįstai įvertina 8–10 metų lietuvių vaikų kūrybinį potencialą. Šiuo metu Lietuvoje nėra tokio amžiaus vaikų kūrybiškumą vertinančio testo. Moksliniai tyrimai rodo, kad pradinio mokyklinio amžiaus vaikams gali būti būdinga specifiška kūrybinio potencialo raida. Tyrime dalyvavo 497 pradinių, 2–4, klasių mokiniai; imtis sudaryta taikant kvotinę atranką, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį ir mokyklos vietą. Visi vaikai įvertinti TCT-DP A ir B formomis; 63 atsitiktinai atrinkti vaikai įvertinti Wechslerio intelekto skale vaikams (WISC-IIILT) turint tikslą patikrinti diskriminantinį validumą. Rezultatai atskleidė, kad reikšmingai skiriasi 8 ir 10 metų vaikų kūrybinis potencialas, mergaičių ir berniukų rezultatai panašūs. Keliais būdais įvertinus testo patikimumą, išryškėjo, kad abiejų testo formų vertintojų suderintumas yra labai geras, kategorijų vertinimo sistema tiksli, minimaliai pakankamas bendro A ir B formų suminio įverčio stabilumas, nepakankamas A ir B formų vidinis suderintumas. Abi testo formos vienodai diferencijuoja vaikų kūrybiškumo lygį. Gauti rezultatai patvirtina TCT-DP konstrukto validumą. Tiriamoji faktorių analizė išryškino, kad 8–10 metų lietuvių vaikų kūrybiškumo potencialą geriausiai apibūdina trys faktoriai – originalumo, adaptyvumo bei pasirengimo rizikuoti. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes whether the Drawing Test for Creative Thinking (TCT-DP) can be applied as a reliable and valid instrument for the assessment of the creative potential of 8–10-year-old Lithuanian children. Currently in Lithuania, there is no such test for this particular age. Empirical and theoretical research show that the developmental pace and structure of creative potential among children of primary school age may be specific (Urban, 1991; Rudowicz, 2004; Lubart et al., 2010; Ju et al., 2015; Jastrzębska & Limont, 2017; Welter et al., 2017). The study consisted of 497 primary pupils across grades 2–4. The quota sample was based on the criteria of a child’s age, gender and school location. All children are assessed by A and B forms of TCT-DP; the Wechsler’s Intelligence Scale for Children (WISC-IIILT) was administered to 63 randomly selected children for the purpose of verifying discriminant validity. The SPSS Statistics 25 software package was used for data analysis. The results revealed a significant difference in the creative potential among children of age 8 and age 10; the results for girls and boys were similar. The evaluation of several types of reliability had shown good or excellent inter-rater reliability, an accuracy of the categories rating system, a minimally sufficient stability of the aggregate score of A and B forms, and an inadequate internal consistency of these forms. Both A and B forms equally well differentiated the level of children’s creativity. The TCT-DP construct validity was confirmed by the stable increase of performance of 8-year-olds, 9-year-olds and 10-year-olds. Exploratory factor analysis has highlighted that the creative potential of children aged 8–10 years is best described by three factors – Originality, Adaptability and Risk taking.That generally consists with the findings of other researchers (Rudowicz, 2004; Lubart et al., 2010) that emphasize originality, nonconventionality on the one hand and adaptation to the requirements on the other hand. However, it is difficult to consistently match these results with the original data on TCT-DP, as Urban and Jellen (1995) performed a factor analysis in a joint sample of 4–16-year-old children. Low correlations with the WISC-IIILT results confirm the discriminant validity of TCT-DP. [From the publication]

DOI:
10.15388/Psichol.2018.2
ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76598
Updated:
2019-02-18 17:42:00
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: