Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos dabartinė būklė ir perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos dabartinė būklė ir perspektyvos
Alternative Title:
State of art and future perspectives of the Lithuanian national retrospective bibliography
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 43-56
Keywords:
LT
Bibliografija; Nacionalinė bibliografija; Retrospektyvinė bibliografija; Valstybinės bibliografijos problemos.
EN
Bibliographis data bank; National bibliographic problem.; National bibliographic.
Summary / Abstract:

LT1992 m. Lietuvos bibliografinės apskaitos funkciją perdavus Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, bibliografinę apskaitą imtasi pertvarkyti tarptautinių rekomendacijų bei standartų pagrindu, siekiant įgyvendinti valstybinės bibliografijos rengimą kompiuterinėse laikmenose ir įsitraukti į tarptautinę UBCIM programą. LNB Mokslo tarybos posėdyje 1993 m. pirmą kartą buvo pristatyta Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) kūrimo koncepcija, kuri iš esmės rėmėsi norminiais IFLA dokumentais, skirtais valstybinės bibliografijos ir katalogavimo tarnyboms. Dokumentų, skirtų valstybinėms bibliografijos tarnyboms, ir LNB Bibliografijos ir knygotyros centro veiklos analizė rodo, kad Lietuvos bibliografinės apskaitos funkcija atitinka pagrindines šių dokumentų nuostatas, užtikrinančias: - bibliografinės aprėpties išsamumą, rengiant valstybinę einamąją ir nacionalinę retrospektyvinę bibliografiją; - bibliografinių ir autoritetinių įrašų parengimą pagal tarptautinius standartus ir kitus norminius dokumentus; - bibliografinių ir autoritetinių įrašų ilgalaikį išsaugojimą, sukūrus atskirą NBDB. NBDB koncepcijos pagrindu buvo pradėtos rengti kompiuterinės nacionalinės retrospektyvinės duomenų bazės. Nors tuomet turima programinė įranga ir neužtikrino įrašų rengimo UNIMARC formatu, jos vis dėlto paspartino leidinių rengimą ir išleidimą. Tai buvo pagrindinė sąlyga, garantavusi daugelio nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos leidinių pasirodymą nuo 1992 m. Realizavus pirmąjį NBDB kūrimo etapą, iškilo būtinybė parengti jo plėtimo koncepciją ir numatyti nacionalinės retrospektyvinės bibliografijos leidinių struktūrą, įskaitant serijų pavadinimus, vidinę leidinių struktūrą, medžiagos atranką ir kitus svarbius dalykus.Reikšminiai žodžiai: Nacionalinė bibliografija; Retrospektyvinė bibliografija; Bibliografijos duomenų bazė; Valstybinės bibliografijos problemos; National bibliographic; Bibliographis data bank; National bibliographic problem.

ENAfter the bibliographical function was handed over to the National Library of Martynas Mažvydas in 1992, efforts were launched to restructure the bibliographical records under international recommendations and standards in order to store state bibliography in computer media and join the international UBCIM programme. The concept of development of the National Bibliographical Data Bank (NBDB) was first presented at a meeting of the library’s Science Council in 1993 and was mainly based on standard documentation of IFLA intended for state bibliography and cataloguing services. An analysis of documents for state bibliography services and activities of the NLMM Bibliography and Book Science Centre shows that the function of bibliographical records in Lithuania complied with the main provisions of these documents to ensure: - comprehensiveness of bibliographical coverage in the preparation of state current and national retrospect bibliography; - preparation of bibliographical and standing records under international standards and other documents; - long-term storage of bibliographical and standing records in a separate NBDB. Development of national retrospect computerised databases was started on the basis of the NBDB concept. Although the software at that time failed to ensure the preparation of UNIMARC-format records, it accelerated preparation and publication. This was the key condition to guarantee emergence of many national retrospect bibliographical publications after 1992.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7655
Updated:
2018-12-17 10:50:14
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: