[Res publica redefined? : the Polish-Lithuanian transition period of the 1560s and 1570s in the context of European state formation processes] recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Res publica redefined? : the Polish-Lithuanian transition period of the 1560s and 1570s in the context of European state formation processes]: recenzija
In the Journal:
Kwartalnik Historyczny. 2018, t. 125, z. 3, p. 756-761
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvoji modernioji Europa; Bajorija; Dvasininkija; Lenkijos-Lietuvos valstybė; Lenkijos-Lietuvos valstybės kūrimasis; Politinis perėjimas; Reformacija; Tarptautinė valstybės sistema; Vakarų valstybės; Valstybės formavimosi procesai; Clergy; Early modern Europe; European State; International state system; Nobility; Poland-Lithuanian state; Political transition; Reformation; State formation processes; The Polish-Lithuanian Transition.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Miia Ijäs. Res publica redefined? : the Polish-Lithuanian transition period of the 1560s and 1570s in the context of European state formation processes.
Summary / Abstract:

LTRecenzuojamas veikalas: Miia Ijäs, Res publica Redefined? The Polish-Lithuanian Transition Period of the 1560s and 1570s in the Context of European State Formation Processes, Frankfurt am Main 2016, Peter Lang, ss. 304, Eastern and Central European Studies V, red Christian Gastgeber, Alexandru Simon. Knygos autorė ėmėsi ambicingo uždavinio pristatyti santvarkos permainas Abiejų Tautų Respublikoje europiniame fone. Bandymas yra įdomus, nors neišvengta kai kurių supaprastinimų, klaidingo atskirų politinio diskurso rezultatų supratimo, pavyzdžiui, dėl pacta conventa ir Henriko artikulų. To priežastimi buvo nepakankamas susipažinimas su objekto tiriamąja literatūra, visų pirma, lenkų teisės istorijos plotmėje. Neatsižvelgta į kai kuriuos naujesnius lenkų istoriografijos darbus, o taip pat naujausius teorinius tyrimus apie ankstyvųjų naujųjų laikų valstybių natūrą. Autorės tyrimo objektu tapo XVI a. 7-asis ir 8-asis dešimtmečiai, iki Stepono Batoro valdymo. Ji koncentravosi į politinę transformaciją nuo jogailaičių dinastijos iki elekcinės monarchijos kaip politinių sprendimų procesą. Darbą sudaro 7 teminiai skyriai, kiekvienas iš jų recenzijoje yra aptariamas, kai kam pritariant, kai kur polemizuojant su knygos autore, nurodant jos faktines ir interpretacines klaidas, kurių randama nemažai. Lenkų skaitytojui šis darbas įdomus, visų pirma, dėl požiūrio iš šalies. Užsienio skaitytojui yra vertingi svarstymai apie politinį diskursą lenkų–lietuvių valstybėje.

ISSN:
0023-5903; 2451-1315
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76520
Updated:
2021-03-15 16:13:59
Metrics:
Views: 4
Export: