Su neblėstančia energija. Habil. dr. prof. Vladui Žukui - 75 metai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Su neblėstančia energija. Habil. dr. prof. Vladui Žukui - 75 metai
Alternative Title:
With the unfading energy. The 75th anniversary of Habil. Dr. Prof. Vladas Žukas
In the Journal:
Knygotyra. 2001, t. 37, p. 9-25
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Knygos; Rodyklės; Bibliografinės rodyklės; Lituanika; Spauda.
Contents:
Str. taip pat.: Profesoriaus Vlado Žuko publikuoti darbai (1995-2000 m. birželis) / parengė Žiedūnė Zaveckienė, p. 17-25.
Keywords:
LT
Bibliografija; Knygos / Books; Lituanika; Rodyklės; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nušviečiamas žymaus knygotyrininko, meno kūrinių kolekcininko ir žinovo, vieno iš produktyviausių Lietuvos bibliografų, Vilniaus universiteto profesoriaus Vlado Žuko gyvenimas ir veikla. Nuo 1951 m. iki 1992 m. V. Žukas dėstė Universitete bibliografijos mokslo disciplinas. Šiame Universitete jis ir apsigynė kandidatinę „S. Baltramaitis ir jo bibliografiniai darbai“ (1960) ir daktarinę „Lietuvių bibliografijos istorija (iki 1940): metodiniai nurodymai“ (1976) disertacijas. Profesorius yra beveik 700 mokslinių darbų – knygų ir straipsnių, autorius. Tarp jų apie 10 knygų, skirtų bibliografijos istorijai. V. Žukas paskelbė nemažą pluoštą prisiminimų apie žymius Lietuvos žmones: Vincą Mykolaitį-Putiną, Juozą Urbšį, Paulių Galaunę, Kazį Šimonį ir kt. Straipsnio gale autorė pateikia bibliografinį sąrašą, kuriame užfiksuoti 1995–2000 m. Vlado Žuko darbai. Sąrašą sudaro trys dalys: 1) Profesoriaus Vlado Žuko publikuoti darbai (1995–2000 m. birželis); 2) Literatūra apie prof. Vladą Žuką ir 3) 1985–1994 m. V. Žuko darbų ir literatūros apie jį sąrašo papildymai.

ENThe life and work of the famous book scientist, artwork collector and expert and one of the most productive bibliographers in Lithuania, Vilnius University Professor Vladas Žukas are covered in the article. From 1951 till 1992 V. Žukas taught disciplines of library science at the University. At this University he defended his aspirant (“S. Baltramaitis and his bibliographic works”, 1960) and doctoral “The history of Lithuanian library science (till 1940): methodical guidelines“, 1976) dissertations. The professor is the author of almost 700 science studies – books and articles. There 10 books among them dedicated to the history of the library science. V. Žukas published many reminiscences about famous Lithuanian people: Vincas Mykolaitis-Putinas, Juozas Urbšis, Paulius Galaunė, Kazys Šimonis, etc. At the conclusion of the article the author provides the bibliographic list, where works by Vladas Žukas, dated from 1995 till 2000, are registered. The list consists of three parts: 1) works published by Professor Vladas Žukas (from 1995 till June, 2000); 2) literature about Prof. Vladas Žukas and 3) additions to the list of the works by V. Žukas dated from 1985 till 1994 and literature about him.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7649
Updated:
2018-12-17 10:50:13
Metrics:
Views: 11
Export: