Knyga apie meilę knygai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga apie meilę knygai: recenzija
Alternative Title:
The Book about love to the book
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 356-358
Recenzuojama knyga: Bibliofilai apie asmenines bibliotekas / sudarė Domas Kaunas. Viln 143 p
Summary / Abstract:

LT2001 m. Vilniaus universiteto leidykla išleido knygą „Bibliofilai apie asmenines bibliotekas“. Joje Vilniaus, Kauno ir Plungės bibliofilai savo atsakymais į anketos klausimus pasakoja apie asmenines bibliotekas ir savo santykį su knyga. Tarp respondentų – žinomi kultūros veikėjai – D. Kaunas, G. Raguotienė, V. Užtupas, A. Glosienė, V. Stonienė ir kt. Knygoje randame įvairias žodžio „bibliofilas“ traktuotes, informaciją apie asmeninėse bibliotekose saugomas retas ir vertingas knygas, dedikacijas, originalių ekslibrisų atspaudus. Kai kurios respondentų mintys provokuoja atidžiau pažvelgti į elektroninių knygų vietą šalia popierinių, bibliotekos vertės nustatymą, bibliofilijos supratimą. Knyga bus itin aktuali ateities kartoms, nes joje atsispindi XX a. ir XXI a. sandūroje gyvenančių kultūrininkų požiūris į knygą, jos vietą gyvenime. Leidinį sudarė ir įvadą jam parašė prof. Domas Kaunas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliofilija; Bibliofilai; Bibliotekos; Asmeninės bibliotekos; Knygos; Knygų rinkiniai.

ENIn the year 2001 Vilnius University Publishing House published the book called “Bibliophiles about personal libraries”. It contains the stories of Vilnius, Kaunas and Plungė bibliophiles, where they provide the answers to the questions of the questionnaire survey on personal libraries and their relationship with the book. Among the respondents are such well-known cultural players as D. Kaunas, G. Raguotienė, V. Užtupas, A. Glosienė, V. Stonienė, etc. Various interpretations of the word “bibliophile” and information on rare and valuable books, dedications and stamps of original exlibrises preserved in personal libraries. Some ideas of the respondents provoke to have a more thorough look at the place of electronic books beside paper books, establishment of the value of the library and understanding of bibliophilia. The book will be particularly relevant to the future generations, since it reflects the point of view of the spreaders of culture living at the turn of the 20th and 21st centuries on the book and its place in life. The publication is compiled and the introduction is written by Prof. Domas Kaunas.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7647
Updated:
2018-12-17 10:59:00
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: