Budgetary control challenges in Lithuanian companies

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Budgetary control challenges in Lithuanian companies
Alternative Title:
Biudžetų kontrolės problemos Lietuvos įmonėse
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biudžetas; Biudžeto kontrolė; Biudžetų kontrolė; Dispersijos analizė; Dispersinė analizė; Kontrolės klaidos; Budget; Budgetary control; Control errors; Variance analysis.
Keywords:
LT
Biudžetas / Budget; Dispersijos analizė; Dispersinė analizė; Kontrolės klaidos; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
EN
Budget; Budgetary control; Control errors; Variance analysis.
Summary / Abstract:

LTNestabilioje rinkos aplinkoje kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo taikomos veiklos planavimo ir kontrolės sistemos. Svarbi sudėtinė įmonių planavimo ir valdymo sistemos dalis yra biudžetai. Biudžetas yra strateginio (ilgalaikio) plano dalies, dažniausiai vieneriems metams, detalizavimas, stengiantis tiksliai pateikti veiklos tikslus ir resursus jiems pasiekti. Grįžtamojo tyšio funkciją šioje sistemoje atlieka biudžeto vykdymo kontrolė, kuri yra įmonės veiklos ir finansinės būklės monitoringas, įgalinantis vertinti pasiektus rezultatus, koreguoti veiksmus, motyvuoti darbuotojus. Straipsnyje svarbiausias dėmesys skiriamas biudžetų kontrolės koncepcijos pagrindimui, biudžetų kontrolės privalumų analizei, biudžetų kontrolės etapo klaidų Lietuvos įmonėse analizei ir vertinimui, galimai šių klaidų prevencijai. Biudžetų kontrolės klaidų išvengimas leistų įmonėms geriau suderinti veiklos procesus, racionaliau paskirstyti finansinius, materialinius bei darbo išteklius, ryšius tarp įmonės padalinių ir jų vadybininkų. Tai ypač svarbu ekonominio nestabilumo metu, kai rinkoje išauga neapibrėžtumai ir žymiai padidėja rizika. Teoriniu požiūriu biudžeto vykdymo kontrolė nėra sudėtinga, problemos kyla metodiką realizuojant praktikoje. Metodinės problemos pakankamai gerai formalizuojamos, tačiau dažnai neaišku, kaip tai priversti dirbti realiame laike ir įmonės vertybių grandinėje. Didele dalimi biudžetų kontrolės efektyvumą lemia įmonės vadovybės ir darbuotojų organizaciniai gebėjimai bei efektyvi stimuliavimo sistema. [Iš leidinio]

ENThe article deals with an important management and control tool — budgetary control - in Lithuanian enterprises. While commonly recognized and widely applied in advanced economies, this managerial accounting area is scarcely discussed in Lithuanian economic literature and faces considerable challenges and mistakes regarding attitude, acceptance and application. The main focus is brought on the concepts and advantages of budgetary control, analysis and assessment of the budgetary control errors in Lithuanian companies including potential prevention of these errors. Prevention of the budgetary control mistakes will allow companies to better align business processes, allocate financial, capital and labour resources more rationally, and improve relationships between company departments and their management. This is especially important in the period of economic instability when market uncertainty and risk significantly increases. [From the publication]

ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Proactive cost management in a modern company / Lina Martirosianienė. Entrepreneurship, business and economics : proceedings of the 15th Eurasia business and economics society conference. Vol. 2 / edited by Mehmet Huseyin Bilgin, Hakan Danis. Cham: Springer International Publishing, 2016. P. 167-180.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76441
Updated:
2020-04-18 07:32:17
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: