Miniatiūrinė knyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Miniatiūrinė knyga
Alternative Title:
Miniature book
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 288-316
Keywords:
LT
Bibliofilija; Miniatiūrinės knygos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą Lietuvos skaitytojams išsamiai pristatomos miniatiūrinės knygos ir miniatiūrinių knygų kolekcionavimas, kuris yra bibliofilijos atšaka. Miniatiūrinių knygų formatas skirtinguose kraštuose yra skirtingas, nes nėra jokių griežtų tarptautinių standartų. Tačiau vyrauja nusistatymas, kad jos neturėtų viršyti 3 colių. Straipsnyje pateikiama miniatiūrinių knygų istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Šalyse, kurios turi senesnes ir gilesnes miniatiūrinių knygų tradicijas (Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje), sukaupta daug daugiau informacijos apie šias knygas. Autorius pristato svarbesnius poligrafijos raidos dalykus, žymesnius miniatiūrų leidėjus ar retesnių egzempliorių buvimo vietas, mažiausius leidinius. Anot jo, A. Konenko (Rusija) 1996 m. išleido pačią mažiausią knygą pasaulyje – A. Čechovo apsakymą „Chameleonas“. Jos dydis 0,9x0,9 mm. Straipsnyje taip pat skiriama daug dėmesio kolekcininkams ir jų kolekcijoms (vienoje didžiausių sukaupta apie 14000 vienetų, ji priklauso Julianui Edisonui iš JAV). Pateikiama svarbios ir naudingos informacijos apie miniatiūrinių knygų klubus, jų parodas, išleistus katalogus, bibliografines rodykles, tarptautines konferencijas ir kongresus, įskaitant informaciją apie tarptautinę Miniatiūrinių knygų draugiją (MBS) ir jos kongresus. Pristatomas 2000 m. Rutlande (Vermonto valstija JAV) įvykęs 18-as miniatiūrinių knygų mėgėjų kongresas. Straipsnyje taip pat plačiai apžvelgta miniatiūrinių knygų situacija Lietuvoje. Leidyklos Lietuvoje nėra pasiruošusi minimalijų leidybai, publikavimo ir kolekcionavimo tradicijos mūsų šalyje nėra gilios, bibliofilų veikla ribota. Akcentuojama V. Užtupo leidybinė veikla. Miniatiūrų bibliofilija Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnelius.Reikšminiai žodžiai: Bibliofilija; Miniatiūrinės knygos.

ENThis article introduces a comprehensive overview of the miniature book and collecting of miniature books, which is a branch of bibliophilia, for the first time to Lithuanian readers. The format of miniature books is different in various countries, because there is no strict international standard. However there is a dominant view, which states that they should not be larger than 3x3 inches. This article provides a history of miniature books from ancient times to the present day. In countries that have an older tradition of miniature books, there is much more information about these books. The author introduces important aspects concerning the development of polygraphy, famous publishers of miniature books, locations of rarer copies, and the smallest publications. According to him, A. Konenko (Russia) published the smallest book in the world in 1996 – A. Chekhov’s short story Chameleon. It is 0.9x0.9 mm in size. Much attention is focused on collectors and their collections (one of the largest collections has approximately 14000 objects, which belongs to Julian Edison of the US). Useful information about miniature book clubs, exhibits, published catalogues, bibliographical lists, international conferences and congresses, including information about the international Miniature Book Society (MSB) and its congresses. The article also gives a broad overview of miniature books in Lithuania. Publishers in Lithuania are not prepared for miniature publishing, and the publication and collecting traditions in our country are not old. The publishing activities of V. Užtupas are highlighted.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7643
Updated:
2018-12-20 22:55:16
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: