Petras Leonas - Lietuvos sąžinė (1864-1938)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petras Leonas - Lietuvos sąžinė (1864-1938)
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2002.
Pages:
716 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įžanga — Gimtasis kraštas – Suvalkija: Apie Suvalkijos ir suvalkiečių atsiradimą; Lietuvių tautybės raidos kryžkelės; Leskavos kaimo gyventojai; Leonavičių šeima; Vaikystė; Pradžiamokslis; Gimnazistas; Studentas; Visuomeninė veikla studijų metais; Lietuviškoji spauda studijų metais — Tarnybinė karjera nuo teismo kandidato iki ministro: Tarnybinės karjeros pradžia; Vestuvės; Kelionė į Turkestaną; Gyvenimas Turkestane; Sugrįžimas į Kauną 1906 metais; Valstybės dūmoje; Pirmajame Lietuvos moterų suvažiavime; „Dainos“ draugijoje; Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai Lietuvai; Išgyvenimai dėl karo Lietuvoje; Veiklos nukentėjusiems dėl karo šelpti pradžia; Atstovų komiteto pirmininkas; Šelpiamoji veikla iki išvykimo į Maskvą; Gyvenimas Maskvoje; Rusijos lietuvių šalpos organizacijų atstovų suvažiavimas; Petras Leonas – vienas iš Demokratinės tautos laisvės santaros partijos kūrėjų ir „Santaros” bendradarbių; Lietuvių tautos taryboje; Lietuvių karininkų (karių) suvažiavime; Rusijos lietuvių seime; 1 priedas. Petras Leonas. „Žemės reformos klausimu Lietuvoje (įskaitant ir Suvalkų guberniją)“; 2 priedas. Petras Leonas. „Lietuvių atstovų (Kauno ir Suvalkų gub.) 4-on Valstybės Dūmon rinkimams pasibaigus“ — Veikla Lietuvoje 1918-1919 metais: Lietuvos Taryba; Sugrįžimas į Lietuvą 1918 metais; Lietuvos valstybės teisinių pagrindų stiprinimas 1918-1919 metais; Teisingumo ministras; Vidaus reikalų ministras —Lietuvos universitete: Aukštieji kursai; Darbo pradžia Lietuvos universitete; Knygos ir straipsniai; Žurnalo vyr. redaktorius; Teisių fakulteto dekanas; 65 metų amžiaus riba; Advokatas; Siūlymai kandidatuoti į Lietuvos prezidento postą; Rinkimai į Steigiamąjį Seimą; Visuomeninė veikla; 1926 m. gruodžio 17 d. perversmas; Prisiminimai apie „Aušrą“ ir žymius žmones; Visuomenės dėmesys profesoriui; Požiūris į pavardžių keitimą - lietuvinimą; Lietuvių tautos laisvės troškimas — Visuomeninės bei profesinės veiklos ir asmeninių savybių vertinimai po mirties: Pirmieji vertinimai dienraščiuose; Laidotuvių aprašymas ir gedulingos kalbos; Vertinimai kitoje spaudoje; Netekties atspindžiai pokario spaudoje ir atminimo renginiuose — Šeimos likimas.
Keywords:
LT
Lietuvos XX a. istorija; Politika; Žmonės; Biografijos.
EN
Lithuanian X c. history; Politics; People; Biographies.
Summary / Abstract:

LTŠiuo darbu norėta pažvelgti į Petro Leono - tautinio atgimimo veterano, teisininko, pedagogo, sociologo - gyvenimą ir veiklą, įvertinti jo indėlį į Lietuvos istoriją, taip pat jo sąžiningumo, teisingumo ir humaniškumo pamokas jaunimui. Šioje monografijoje pateikiama medžiaga apima ilgą ir sudėtingą istorinį laikotarpį, o jį lydėję įvykiai ir procesai įvairiuose šaltiniuose užfiksuoti datomis, nurodytomis pagal skirtingus kalendorius. [Iš Įžangos]

ISBN:
9955090693
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76335
Updated:
2020-11-02 14:19:38
Metrics:
Views: 18
Export: