Kauno skaitymo mėgėjų draugija - Lietuvos knygų mėgėjų organizuoto sąjūdžio pradininkė carinės Rusijos valdymo metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno skaitymo mėgėjų draugija - Lietuvos knygų mėgėjų organizuoto sąjūdžio pradininkė carinės Rusijos valdymo metais
Alternative Title:
Kaunas Reader Amateur's Society - the beginner of movement organized by Lithuanian bibliophiles during the reign of Czarist Russia
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 112-132
Keywords:
LT
Jonava; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Panevėžys; Ukmergė; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Knygos / Books; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinamos Kauno skaitymo mėgėjų draugijos (toliau KSMD) įkūrimo priežastys ir sąlygos, išryškinami esmingesnius veiklos bruožus, įvertinamas jos vaidmuo miesto kultūriniame, etnosocialiniame gyvenime, įtaka knygos mėgėjų organizuoto sąjūdžio plėtrai Lietuvoje, taip pat jos reikšmė Lietuvos bibliofilų judėjimui. Pagrindinę archyvinių šaltinių grupę sudaro Kauno apskrities archyve saugomi dokumentai. Publikuotiems šaltiniams priklauso KSMD įstatai, išleisti bibliotekos katalogai, veiklos apžvalgose, ataskaitos, duomenys, paskelbti informaciniuose bei periodiniuose leidiniuose. Straipsnyje aptariami KSMD (1870–1915) veiklos tarpsniai, jos sudėtis ir lėšos, bibliotekos fondo sudarymas, bibliotekos abonemento ir skaityklos veikla, knygynas, šviečiamoji ir kultūrinė draugijos veikla. Pagal KSMD pavyzdį 1908–1914 m. buvo įkurtos draugijos Panevėžyje, Ukmergėje, Jonavoje ir kitose vietose. KSMD sukūrė platesnę kultūrinę erdvę ir pagerino knygos bei skaitymo padėtį mieste carinės Rusijos valdymo metais. Draugija padėjo spręsti skaudžias kultūrines Kauno problemas ir suvaidino teigiamą vaidmenį miesto kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo raidoje. KSMD pripažinimą ir gerus veiklos rezultatus nulėmė atkaklus užsibrėžtų šviečiamųjų tikslų siekis, atvirumas visoms etnosocialinėms grupėms (nepaisant caro valdžios taikytų apribojimų žydams). KSMD sukaupta turtingiausia universali biblioteka Kaune (20000 vnt.) ir viešas jos prieinamumas leido patenkinti pagrindinius įvairių sluoksnių bei etninių grupių miestiečių skaitymo interesus, skatino gilesnių intelektinių poreikių plėtrą, dėl to sparčiai daugėjo skaitytojų. KSMD prisidėjo prie demokratinės minties skleidimo bei silpnino carinės Rusijos veiklos padarinius.Reikšminiai žodžiai: Skaitymas; Draugijos; Bibliotekos; Knygos; Reading; Societies; Libraries; Books.

ENThis article discusses the establishment of the Reading Lovers Association of Kaunas, bringing out the essential traits of its activity, along with its influence on the expansion of book lovers’ movement, and its meaning for the Lithuanian bibliophile movement. The main group of archival sources are comprised of documents kept in the Kaunas District Archives. The charter of the Reading Lovers Association of Kaunas, published library catalogues, and activities in reviews, reports and data published in informational and periodical publications were included in published sources. This article discusses the Reading Lovers Association of Kaunas’ stages of their activity (1870-1915).The RLAK created a broader cultural space and improved the situation concerning books and reading in the city during Tsarist Russian rule. The association played a positive role in the development of the city‘s cultural and community life. The RLAK‘s recognition and good results of their activities were determined by the persistent objective of determining lofty goals, and openness to all ethno-social groups (despite the limits applied to Jews by the Tsarist government). The rich universal library (20000 objects) of the RLAK and its availability to the public allowed city inhabitants to satisfy their main reading interests, and encouraged the spread of deeper intellectual needs, which is why the number of readers quickly grew. The RLAK contributed to the spread of democratic thought and weakened the ramifications of the activities of Tsarist Russia.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7629
Updated:
2018-12-20 22:55:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: