Jonas Biliūnas: kūrybos studijos ir interpretacijos

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Biliūnas: kūrybos studijos ir interpretacijos
Editors:
Mikalajūnas, Marius, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2002.
Pages:
231 p
Series:
Atspindžiai
Notes:
Skyrių autoriai: Jonas Biliūnas, Viktorija Daujotytė, Pranas Gailiūnas, Romualdas Granauskas, Vytautas Kubilius, Meilė Lukšienė, Vincas Mykolaitis-Putinas, Juozas Stonys, Regimantas Tamošaitis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Kazys Umbrasas, Vytautas Vanagas, Albertas Zalatorius, Janina Žėkaitė, Saulius Žukas. Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Jonas Biliūnas; Kūryba; Jonas Biliūnas.
Contents:
Sudarytojo žodis — Juozas Stonys. Jonas Biliūnas — Juozas Tumas-Vaižgantas. Jono Biliūno gyvenimo epizodas — Jonas Biliūnas apie literatūrą: Žemaitės „Paveikslai“; Mūsų gyvenimo dilgėlės ir usnys — Jono Biliūno kūrybos apžvalgos ir interpretacijos: Vincas Mykolaitis-Putinas. Jono Biliūno kūryba; Pranas Gailiūnas. Jono Biliūno apsakymų kalbos analizė; Meilė Lukšienė. Apie „Laimės žiburį“; Meilė Lukšienė. Apie „Brisiaus galą“; Kazys Umbrasas. Jono Biliūno kūryba; Albertas Zalatorius. Apie stilių, pasakotojo ir skaitytojo santykį Jono Biliūno kury boje; Albertas Zalatorius. Jono Biliūno prozos pasaulis; Albertas Zalatorius. Teksto rišlumas Jono Biliūno kūryboje; Vytautas Vanagas. Realizmas Jono Biliūno kūryboje; Juozas Stonys. Laikas Jono Biliūno prozoje; Juozas Stonys. Žmogaus jautrumo tema Jono Biliūno prozoje; Juozas Stonys. Psichologizmas Jono Biliūno kūryboje; Vytautas Kubilius. Poezija smelkiasi į prozą; Viktorija Daujotytė. Trys Jono Biliūno sakiniai; Saulius Žukas. Keli Jono Biliūno kūrybos bruožai; Saulius Žukas. Žmogus Jono Biliūno prozoje; Regimantas Tamošaitis. Jono Biliūno tekstas („Ubagas“); Regimantas Tamošaitis. Mitologinio ir istorinio kodo literatūra („Piestupys“) —Jonas Biliūnas pasaulinės literatūros kontekste: Janina Žėkaitė. Jonas Biliūnas ir Antonas Čechovas; Vytautas Kubilius. Jonas Biliūnas ir Gi de Maupassant’as — Esė: Romualdas Granauskas. Baltas liūdesio balandis; Viktorija Daujotytė. Šešėlis, kuris yra baltas; Viktorija Daujotytė. Kūrinyje - kliudyta būtis — Fragmentai: Apie Jono Biliūno stilių (Kostas Korsakas-Radžvilas); Apie Jono Biliūno kūrybos ypatumus (Antanas Vaičiulaitis); Apie psichologizmų Jono Biliūno kūryboje (Albertas Zalatorius); Apie aprėminimą Jono Biliūno kūryboje (Albertas Zalatorius); Apie leitmotyvus Jono Biliūno kūryboje (Albertas Zalatorius); Apie Jono Biliūno fenomenų (Mykolas Sluckis); Apie laimės ir laisvės motyvus (Jonas Lankutis); Apie „Laimės žiburį“ (Vytautas Kavolis) ; Apie gamtos ir kultūros opozicijų „Liūdnoje pasakoje“ (Violeta Kelertienė); Apie „Liūdnos pasakos“ struktūrų (Jūratė Sprindytė).
Keywords:
LT
Kūryba.
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje surinktos literatūros mokslo studijos, kritikos straipsniai, atskirų kūrinių interpretacijos padeda susidaryti išsamesnį rašytojo Jono Biliūno kūrybos vaizdą. Tai gera paspirtis literatūros mokytojui, studentui, moksleiviui, apskritai visiems, besidomintiems lietuvių literatūra, jos interpretacijos klausimais. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9955429615
Related Publications:
Apokaliptyczny wymiar zbiorowego dążenia do szczęścia. "Laimės žiburys" Jonasa Biliūnasa / Radosław Okulicz-Kozaryn. Perspectives of Baltic philology. 3, Apokalipsy bałtyckich światów / pod red. Jowity Niewulis-Grablunas, Justyny Prusinowskiej, Justyny B. Walkowiak. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2017. P. 201-209.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/76235
Updated:
2020-04-28 16:57:49
Metrics:
Views: 310
Export: