IFLA tyrimas "Funkciniai reikalavimai bibliografiniam įrašui" ir jo reikšmė valstybinės bibliografijos tarnyboms ir kataloguotojams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
IFLA tyrimas "Funkciniai reikalavimai bibliografiniam įrašui" ir jo reikšmė valstybinės bibliografijos tarnyboms ir kataloguotojams
Alternative Title:
IFLA study on functional requirements of bibliographic records and its significance for the national bibliographic services and cataloguers
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 39, p. 110-121
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTVienas iš IFLA tyrimo uždavinių buvo sudaryti bibliografinių įrašų visų panaudojimo galimybių sąrašą. Tik tokiu būdu galima nustatyti bibliografinio įrašo funkcijas. Straipsnyje nagrinėjama funkcinių reikalavimų bibliografiniam įrašui tyrimo eiga ir rezultatai bei nustatoma jo reikšmė valstybinės bibliografijos tarnyboms ir kataloguotojams. Straipsnyje remiamasi tyrimo medžiaga ir jo pagrindu O. Madison parengto straipsnio vertimu į lietuvių kalbą, J. Byrumo ir O. Madison pranešimu seminare, vykusiame Florencijoje 2000 metais. Tyrimas aiškiai parodė, kad bibliografinis įrašas yra sudėtingas modelis. Jame pavyko atsižvelgti į kūrinio turinio ir jo formos ypatybes. Pateiktasis modelis skiriamas dideliam bibliografinių duomenų bazių vartotojų skaičiui. Jis aprėpia kūrinių ir materialių laikmenų įvairovę, kuri susiklostė dabartinėmis sąlygomis. Jame pateiktas būtinų bibliografinio įrašo elementų valstybinės bibliografijos lygmeniu sąrašas leis pagerinti bibliografinių įrašų kokybę, užtikrintų pakankamą duomenų išsamumą. Šiandien specialistai kalba apie modelio galimybių išplėtimą ir jo tobulinimo, užbaigtumo svarbą. Neabejojama, kad teorinė naujojo bibliografinio modelio struktūra turi būti plėtojama. Imamasi priemonių, kurios užtikrintų koordinuotą modelio tobulinimą. Dėl to gerės bibliografinio įrašo kokybė, bus garantuotas duomenų išsamumas. Funkciniai reikalavimai padės tolesniam standartizavimui bibliografijos srityje. Šiuo metu jie yra savotiškas standartas, pagal kurį vertintinos valstybinės katalogavimo taisyklės.Reikšminiai žodžiai: Katalogavimas; Įrašai; Kompiuterizacija; Vartotojai; Terminai; IFLA (Tarptautinė bibliotekinių asociacijų ir organizacijų federacija); Bibliography; Cataloguing; Records; Computerisation; Users; Terms.

ENOne of the tasks of IFLA research was to make the list for all possible applications of bibliographic records. This is the only way to determine the functions of the bibliographic record. The process of the research on the functional requirements to the bibliographic record and the results are analysed in the article, as is the significance to the state bibliographic services and catalogue compilers. The article is based on the research material, the Lithuanian translation of the article prepared by O. Madison basing on this research and the report of J. Byrum and O. Madison at the seminar, which took place in Florida in 2002. The research clearly indicates that a bibliographic record is a complex model. It allowed considering the peculiarities of the content of the work and its form. The provided model is intended for the large number of the bibliographic database users. It covers the variety of works and material mediums, which have developed in the present circumstances. The list of the required elements of the bibliographic record on the state bibliography level, which enables the improvement of the quality of bibliographic records and ensures the sufficient comprehensiveness of the data, is provided there. Today the specialists talk about the expansion of the model’s possibilities and the significance of its improvement and completeness. There is no doubt that the theoretical structure of the bibliographic model must be developed. The measures are being taken, which could ensure the coordinated improvement of the model. This will improve the quality of the bibliographic record and the comprehensiveness of the data will be ensured. The functional requirements will aid in further standardization in the field of bibliography. At the moment they are a certain standard according to which the state catalogue compiling regulations should be assessed.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7621
Updated:
2018-12-17 10:58:56
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: