Development of culture of humour in modern textbooks of literature

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of culture of humour in modern textbooks of literature
Alternative Title:
Humora kultūras attīstība modernas literatūras mācību grāmatās
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2004, sēj. 678, p. 59-67
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTMokomųjų dalykų turinys – vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių institucinio ugdymo kokybę. Bendrosiose programose akcentuojama, kad literatūrinio ugdymo turinys turėtų būti grindžiamas skaitomų tekstų problematikos bei kalbėjimo būdų (stilių, tipų, žanrų, rūšių) įvairove. Vis dėlto tenka pripažinti, kad komiško pobūdžio (ar komiško atspalvio) literatūros, kurios pagrindu turėtų būti formuojama juoko kultūros samprata, statusas literatūrinio ugdymo turinio struktūroje dar vis tebėra problemiškas, nes komiškumas iš tiesų labai dažnai yra vienpusiškai siejamas su masine kultūra, tapatinamas su pramoga, malonumu, atsipalaidavimu. Viena pagrindinių literatūros vadovėlio funkcijų – suteikti moksleiviui galimybę patirti įvairių emocijų, lavinti estetinį jausmą. Išlavintas komiškumo jausmas yra būtina sąlyga, kad juoką grožinėje literatūroje moksleivis suvoktų kaip estetinį reiškinį. Todėl analizuojant pereinamojo (1987–1994) ir švietimo reformos (1995–2002) laikotarpių literatūros vadovėlius (skaitinius ir chrestomatijas) 5–12 klasei turinio struktūros aspektu, buvo siekiama išsiaiškinti, ar jie skatina moksleivį ugdytis komiškumo jausmą, ar juose kalbama apie juoko kultūrą. Analizės rezultatai parodė, kad naujuosiuose literatūros vadovėliuose pagrindinei mokyklai (5–10 klasei), lyginant su pereinamojo laikotarpio vadovėliais, komiško pobūdžio (ar komiškumo atspalvį turinčių) kūrinių kiekybinis santykis gerokai pakito, t.y. moksleiviams siūloma kur kas daugiau šio pobūdžio grožinių kūrinių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komiškumas; Humoro kultūra; Literatūros vadovėliai; Švietimo reforma; Lyginamoji analizė.

ENThe content of teaching subjects is one of the factors determining the calibre of a teaching institution. In general it is held that the content of literature lessons should be based on the issues and the variety (style, type, genre) of the set texts. However, literature of a comical or humorous nature is still viewed as linked to mass culture and is therefore equated with leisure and relaxation rather than serious study. One of the objectives of literature textbooks should be to teach the student to experience a range of emotions. Developing a sense of humour is necessary if the student is to perceive the humorous content of literature as a form of aesthetic expression. An analysis of the content of literature textbooks for grades 5–12 of the transitional period of the (1987–1994) and educational reform period (1995–2002) was done to determine whether they encourage the student to develop a sense of humour. The results of the analysis showed that in the newer textbooks for grades 5–10 comic works of literature are given much more attention than in those of the transitional period. [From the publication]

ISSN:
1407-2157
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/762
Updated:
2020-07-30 12:24:26
Metrics:
Views: 9
Export: