Alytaus miesto periodinė spauda 1920-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alytaus miesto periodinė spauda 1920-1940 metais
Alternative Title:
Periodical press in Alytus 1920-1940
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 39, p. 45-55
Keywords:
LT
Alytus; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTPirmųjų tarpukario laikotarpio Alytaus laikraščių istorija susijusi su gimnazijos įsikūrimu mieste. Tuo metu tarp moksleivių buvo populiarūs rankraštiniai ir spausdinti įvairiais dauginimo prietaisais laikraštėliai. Pirmojo spausdinto spaustuvėje Alytaus laikraščio sumanytojai buvo du – Vytas Vaclas Misiūnas ir Petras Dumbliauskas. „Dzūkų bizūnas“ išėjo 1925 m. vasarį. Jo leidėjas ir redaktorius buvo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos (LVLS) veikėjas Vytas Vaclas Misiūnas. Šis satyros ir humoro laikraštis buvo spausdinamas Kaune, „Raidės“ spaustuvėje. Pirmasis 8 puslapių ir 3 puslapių reklamos numeris kainavo 70 centų, jis buvo iliustruotas 4 karikatūromis. 1927 m. Alytuje pasirodo ir tautininkų organizacijų spausdintas dvisavaitinis leidinys – „Dainavos šaulys“. Jį leido Lietuvos šaulių sąjungos devynioliktosios rinktinės valdyba. Pats rimčiausias bandymas leisti Alytaus mieste laikraštį tarpukario laikotarpiu buvo 1931–1932 m. ėjęs savaitraštis „Alytaus dzyvai“, kurį leido ir redagavo advokatas Adomas Vilimas. Vėliau Alytuje keletą leidinių parengė jau tik finansiškai pajėgiausios organizacijos – Alytaus žemės ūkio draugija ir verslininkai. 1923 m. įkurta Alytaus žemės ūkio draugija buvo viena svarbiausių valstiečių liaudininkų atramų mieste, 1936–1940 m. leido savo apyskaitą. Alytaus verslininkai 1935 m. išleido „Dzūkų verslininką“, 1939 m. pasirodė „Alytaus verslas“ – Alytaus žemės ūkio parodos vienkartinis leidinys. 1934 m. išėjo „Sukruskime“, kuriam vadovavo A. Vilimas.Reikšminiai žodžiai: Periodinė spauda; Alytus; Periodiniai leidiniai; Ateitininkai; Šv. Sakramento brolija; Pavasarininkai; Periodical press; The newspapers in Alytus; Printing house.

ENThe first newspapers in Alytus were produced in a manuscript form. This kind of publications was popular among students after the World War I. Alytus was not an exception. The bulk of periodicals in this town was published by Lithuanian Christian Democratic Party local organizations. The first town’s newspaper printed by the printing house in Kaunas was ”Dzūkų bizūnas”, published in 1925–1926. In the 20s the first town’s printing house was established. Some of the creators of the periodical press acquired publishing experience before arriving to Alytus, however, it was not sufficient to develop the press in town successfully. During the 20s censorship also influenced the press negatively. During 30s the local community was not capable of supporting the most serious newspaper „Alytaus dzyvai” (1931–1932). There was a lack of understanding of the significance of a publication, besides the local community was less financially and culturally empowered in comparison to Samogitian or Suvalkija town communities. However, the creation of newspapers in general was a significant fact and indicated that Alytus was growing into a significant town and the community was maturing. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7618
Updated:
2018-12-17 10:58:55
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: