The Begining of the registration of Estonian books in printed works as compared with that of the other nations the Baltic Sea

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Begining of the registration of Estonian books in printed works as compared with that of the other nations the Baltic Sea
Alternative Title:
Estų knygų bibliografinės registracijos pradžia lyginant su kitomis Baltijos šalimis
Authors:
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 39, p. 22-33
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Knygos; Spauda; Registracija; Baltijos šalys.
EN
Boks; Bibliography; Typography; Registration; Nations of the Baltic Sea.
Summary / Abstract:

LTJanas Amosas Komenius taip apibūdino pasaulio ir knygos santykį: pasaulis yra labirintas, iš kurio gali išvesti knyga. Toliau galime išplėtoti šią mintį, jei paskelbsime, kad iš knygų karalystės labirinto gali padėti ištrūkti bibliografinės priemonės. Kiekvieną naują jų sudarymo technologijos žingsnį galime traktuoti kaip metinį medžio augimo koncentrinį žiedą. Spaudos išradimas padėjo įsigalėti knygų ir bibliografinių priemonių nacionalinėmis kalbomis leidybai. Tai patvirtina ir nacionalinės spaudos Baltijos šalyse lyginamasis tyrimas. Galime tvirtinti, kad Baltijos šalyse bibliografija plėtojosi pagal bendruosius dėsningumus daugmaž tuo pačiu metu. Reikėtų pabrėžti, kad tai buvo istorinis tinklo kūrimosi reiškinys, labai panašus į šiuolaikinio kompiuterių tinklo atsiradimą. Nors spaudos produkcija buvo prieinama tik tam tikrai visuomenės daliai, idėjos ir modeliai paplito visur ir žadino panašius reiškinius įvairiose šalyse. Istorinę nacionalinę bibliografiją labai vertina lenkų bibliografės Anna Migoń ir Marta Skalska-Zlat, kurios pabrėžia jos įtaką šiuolaikinės nacionalinės literatūros tyrimams ir pristatymu. [Iš leidinio]

ENJan Amos Komensky described the relationship of the world and the book in the following way: the world is a labyrinth, which the book can take one out of. We can further expand this thought, if we state, that bibliographic tools can help one to escape the labyrinth of the kingdom of books. We can treat each new step in the technology that creates them like the rings of a tree that show growth. The invention of the press helped entrench the publishing of books and bibliographic tools in national languages. This is confirmed by comparative research of the national press of the Baltic countries. We can make an assertion, that bibliography expanded according to the same patterns approximately during the same period in the Baltic countries. One should emphasis, that this was a historical phenomenon of the creation of a network, which was very similar to the appearance of the modern computer network. Though the press was available only to a certain part of society, the ideas and models expanded everywhere and stimulated similar phenomena in other countries. The national historical bibliography was highly valued by Polish bibliographer Anna Migoń and Marta Skalska-Zlat, who emphasise its influence on modern national literature research with its introduction.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7616
Updated:
2018-12-20 22:55:15
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: