Cenzūros draudžiamų platinti knygų sąrašai tarpukario Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Cenzūros draudžiamų platinti knygų sąrašai tarpukario Lietuvoje
Alternative Title:
List of Books Banned For Distribution by the Censor in Interwar Lithuania
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 337-358
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTRemdamasi archyviniais šaltiniais autorė apžvelgia tarpukario Lietuvos (1918–1940) cenzūros draustų knygų sąrašus, kurių chronologinės ribos – 1930–1938 metai, ir trumpai aptaria Lietuvos archyvuose rastų sąrašų bendrus bruožus. Išsamiau straipsnyje nagrinėjamas plačiausias iš žinomų cenzūros draustų knygų sąrašų „Užsienio spaudinių cenzūros neleidžiamų platinti Lietuvoje neperiodinių spaudinių sąrašo iki 1934 m. birželio 1 d.“, kuris buvo išplatintas kaip Valstybės saugumo departamento Spaudos skyriaus vedėjo M. Žilinsko 1935 m. vasario 14 d. rašto Kauno apskrities viršininkui dėl neleidžiamų įvežti ir platinti Lietuvoje neperiodinių spaudinių priedas. Atlikta teminė ir tipologinė sąraše esančių 2004 knygų (lietuvių kalba – 330, lenkų 185, rusų – 951, vokiečių – 530, jidiš – 114) analizė leidžia susidaryti aiškesnį nepriklausomos Lietuvos cenzūros draudžiamų spaudinių vaizdą. Sąrašo knygų daugumą sudaro leidiniai politikos tema, pagal tipą – propagandiniai leidiniai, o tai, kad sąrašą sudaro leidiniai įvairiomis kalbomis, leidžia daryti išvadą, jog cenzūra Lietuvoje buvo nukreipta ne vien prieš lietuvišką spaudą. Kaip straipsnio priedas, pateikiamas išsamiai identifikuotų leidinių pagal tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD) parengtas „Užsienio spaudinių cenzūros neleidžiamų platinti Lietuvoje neperiodinių spaudinių sąrašas iki 1934 m. birželio 1 d. lietuvių kalba“, sąrašo gale taip pat pateikiama kruopščiai parengta sąraše esančių asmenvardžių rodyklė.Reikšminiai žodžiai: Cenzūros draudimo Lietuvoje istorija.

ENBased on archival sources, the author gives an overview of the lists of books banned by the censor in interwar Lithuania (1918-1940), the chronological time frame of which was limited to 1930-1938, and briefly discuss the common characteristics of the lists found in Lithuanian archives. The article examines in a more comprehensive manner the broadest of the known lists of books banned by the censor “List of Publications Banned for Distribution in Lithuania by the Censor for Foreign Publications until 1 June 1934”, which was issued as an appendix of a memo dated 14 February 1935 to the director of Kaunas County on the publications banned for bringing in and distributing in Lithuania from M. Žilinskas, the head of the press bureau under the State Security Department. A thematic and typological analysis of the 2004 books on the list (330 in Lithuanian, 185 in Polish, 951 in Russian, 530 in German, and 114 in Yiddish) that was performed allows one to make a clearer picture of the publications banned by the censor in independent Lithuania. Most of the books on the list are comprised of publications with a political theme, according to type they are propagandic publications, and the fact that the list is comprised of publications in various languages allows one to make a conclusion that the censor in Lithuania was directed not only against the Lithuanian press. A comprehensive description of a list of publications is presented as an annex, identified according to the ISBD from the “List of Publications Banned for Distribution in Lithuania by the Censor for Foreign Publications until 1 June 1934”, and which includes a detailed reference list of names.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Lietuvos bibliotekininkystė 1918-1940 metais (istoriografija) / Petras Biveinis. Bibliotekų tyrimai Lietuvoje. T. 3. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017. P. 129-175.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7612
Updated:
2018-12-20 22:57:31
Metrics:
Views: 38    Downloads: 11
Export: