Lietuvos bibliografijos produkcija 1986-2000 metais (kiekybinė analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bibliografijos produkcija 1986-2000 metais (kiekybinė analizė)
Alternative Title:
Lithuanian bibliographic production in 1986-2000 (quantitative analysise)
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 252-277
Keywords:
LT
Analizė; Rodyklės; Leidiniai; Leidyba.
EN
Analysis; Indexes; Publications; Publishing.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio analizės objektas – įvairių rūšių ir tipų bibliografijos leidiniai, knygos ir žurnalo vidinės bibliografijos priemonės (rodyklės, sąrašai, apžvalgos), pasirodžiusios Lietuvoje 1986–2000 metais. Straipsnyje siekiama nustatyti šalies bibliografijos produkcijos raidos tendencijas. Per nagrinėjamą laikotarpį Lietuvos bibliografijos priemonių fondas pasipildė reikšmingais bibliografijos leidiniais ir nesavarankiškomis bibliografijos priemonėmis. Smarkiai pakito einamosios bibliografijos leidinių sistema. Tai lėmė ir politinio, ir ekonominio pobūdžio sąlygos, besikeičiantys informacijos vartotojų poreikiai. Retrospektyvinės bibliografijos leidinių skaičiaus svyravimus iš dalies lėmė bendra šalies ekonominė būklė. Daugiau nei pusę jų parengė šalies bibliotekos. Produktyviausios buvo didžiosios bibliotekos. Bibliografijos leidinių tiražai nuolat krito. Laikotarpio pabaigoje beveik trečdalis visų bibliografijos leidinių išėjo 100 egz. ir mažesniu tiražu. Kiekybinė analizė rodo, kad daugumą retrospektyvinės bibliografijos priemonių sudarė periodinių leidinių, įstaigų, organizacijų leidinių ir jų bendradarbių publikacijų rodyklės bei sąrašai. Pagal turinį ketvirtadalį retrospektyvinės bibliografijos leidinių sudaro universalios bibliografijos priemonės, antrąją vietą užima ekonomikos, trečiąją – technikos mokslų tematika.Tęsti tarybiniais metais pradėti leisti šakinės bibliografijos leidiniai.Pamažu atsigavo religijos bibliografija. Parengta ir išleista bibliografijos priemonių ir kitomis naujomis temomis: išeivijos, tautinių mažumų, genocido, vokiškosios ir tarybinės spaudos cenzūros ir kt. Visiškai sunyko populiarioji bibliografija. Tam lemiamos įtakos turėjo neigiama metodikos centrų nuostata, šios rūšies bibliografijos siejimas vien su ideologija.

ENThe subject of analysis in the article is bibliographic aids published in Lithuania in 1986.2000. The author establishes some trends in the adaptation of the system of bibliographic publications to the new political and economic conditions, like: orientation to the changing information needs of users, new topics of bibliographic coverage, diminishing print runs, increasing numbers of personal bibliographic aids, disappearance of popular (recommendatory) bibliography, etc. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7608
Updated:
2018-12-20 22:57:30
Metrics:
Views: 63    Downloads: 3
Export: