Raseinių rajono viešosios bibliotekos knygos muziejus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raseinių rajono viešosios bibliotekos knygos muziejus
Alternative Title:
Book Museum of Raseiniai district public library
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 140-152
Keywords:
LT
Viešosios bibliotekos; Knygos muziejus; Eksponatai; Kraštotyra.
Summary / Abstract:

LTRaseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Knygos muziejaus (toliau – RVBM) bazė – VB senų ir retų spaudinių fondas, kaip vienas iš didžiausių rajone tokio pobūdžio rinkinių, yra svarbi kultūrinio paveldo dalis. Šio fondo spaudiniai, juose esantys knygos ženklai išraiškingai parodo lietuviškos knygos istorijos vingius, išgyventus sunkmečius. Jie tai pat atspindi knygos kultūros raidą, jos tęstinumą, iliustruoja reikšmingiausius Lietuvos istorijos įvykius. Muziejuje daugiausia dėmesio skirta garsiausiam Raseinių krašto poetui Maironiui, kurio gyvenimą ir kūrybą atskleidžianti ekspozicija užima puse RVBM stendų. Didelė ekspozicijos dalis (skyrius „Lietuvos knygos kelias“) skirta leidiniams, atspindintiems Lietuvos knygos XVIII – XX a. pradžios raidą. Knygos muziejaus veikla neapsiriboja vien nuolatine ekspozicija. Vertingi spaudiniai pristatomi parodose, rengiamose ir už jo sienų. RVBM vysto edukacinę veiklą, kartu su kitais rajono muziejais pristato kultūrinį paveldą, knygos kultūros vertybes, jas populiarina. Be to RVBM ekspozicija, parodos reprezentuoja pačią VB, jos senų ir retų spaudinių fondą, padeda bibliotekos skaitytojams susipažinti su retais leidiniais, kurie, kitu atveju, jiems liktų beveik nepasiekiami. Krašto kultūrinio paveldo išsaugojimo, studijavimo, sukauptos informacijos sklaidos kontekste RVBM rado savo vietą, praturtino rajono kultūrinį gyvenimą. [Iš leidinio]

ENThe stock of the Book Museum of the Public Library of the Raseiniai district municipality (BMRPL) is a fund of old and rare publications, one of the largest collections of such type in the district, is an important part of cultural heritage. Publications of the fund and the book symbols contained in the publications are a superb expression of the twists and turns of the history of Lithuanian books. They also reflect the evolution and continuity of the book culture, illustrating the most significant events in the history of Lithuania. The museum focuses on the most renowned poet of the Raseiniai region, Maironis. An exposition portraying his life and creative work takes half of BMRPL stands. A large part of the exposition is dedicated to publications that reflect the evolution of Lithuanian books in the 18th century through early 20th century. Activities of the Book Museum are not limited to the permanent exposition only – valuable publications are presented in exhibitions outside the premises. The BMRPL also performs an educational function, together with other museums of the region promoting cultural heritage and values of book culture. Furthermore, the BMRPL exposition and exhibitions represent the public library, the stock of old and rare publications, also helping visitors to learn about rare publications that would otherwise be out of their reach. The BMRPL has a status in the context of preservation of the region’s cultural heritage, studies and spread of the information resources.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Dingusio knygų pasaulio ženklai / Arvydas Pacevičius. Knygų aidai. 2002, Nr. 1, p. 9-15.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7602
Updated:
2018-12-20 22:57:30
Metrics:
Views: 3    Downloads: 4
Export: