Nykštuko įvaizdis lietuvių vaikų knygų iliustracijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nykštuko įvaizdis lietuvių vaikų knygų iliustracijose
Alternative Title:
Image of the dwarf in the Lithuanian children's book illustrations
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 168-181
Keywords:
LT
Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariamas nykštuko įvaizdis lietuvių vaikų knygų iliustracijose – jo vaizdavimo ištakos, plėtotė, pastovūs kanoniniai elementai, tipai ir būdingi jų atributai, komponavimo ypatumai ir interpretavimo pokyčiai dailininkų kūriniuose. Nykštukas priskirtinas kategorijai mažųjų fantastinių būtybių, kurių apstu įvairių kraštų vaikų knygų iliustracijose. Lietuvių folklore dažniausiai veikia pavienės mažosios fantastinės būtybės. Daugeliui šių nykštukų būdinga bendrybė – stebuklingas jų atsiradimas iš gamtinės materijos daro juos artimus gamtos pasauliui. Šio tipo herojai sudaro pirmąją lietuvių vaikų knygų iliustracijose vaizduojamų nykštukų grupę. Daugelis iliustruotojų stengiasi jų išvaizdai suteikti liaudiškumo. Kontrasto būdu gretinant su kitais objektais, atskleidžiamas jų mažumas. Lietuvių vaikų knygų iliustracijose populiarus ir kitas, visuotinai paplitęs nykštuko tipas. Mitologinės, folklorinės jo ištakos glūdi senuose Vakarų Europos tikėjimuose, kad įvairių rūšių nykštukų bendrijos gyvena kalnuose ir miškuose, saugo žemės gelmių turtus. Šio tipo nykštukai įsivaizduojami kaip maži žilabarzdžiai seneliukai su smailomis kepurėmis, kurioms būdingiausia raudona spalva. Palyginti neseniai susiformavusį ikonografinį tipą ypač išpopuliarino vaikų labai mėgstamos brolių Grimų pasakos „Snieguolė“ iliustracijos bei pasakos motyvais sukurtas animacinis Walto Disney’aus filmas. Perkelti į lietuvišką dirvą, šio tipo nykštukai prarado senąsias, kitų tautų folkloro nykštukams priskiriamas kalnakasių funkcijas ir atributus, bet itin sustiprėjo jų ryšys su girios aplinka.Reikšminiai žodžiai: Knygos menas; Iliustracijos; Vaikiškų knygų iliustavimas; Vaikiškų knygų leidyba.

ENThe publication discusses the image of a dwarf in illustrations of Lithuanian children’s books – sources of its representation, the development, stable canonical elements, types and their characteristic attributes, peculiarities of arrangement and changes in interpretation in the works of artists. A dwarf is attributable to the category of small fantastic creatures; they abound in the illustrations of children’s books of many countries. In Lithuanian folk lore most often individual small fantastic creatures act. A common feature characteristic of all these dwarfs is their mysterious appearance from natural substance, which makes them close to the world of nature. Heroes of this type constitute the first group of dwarfs represented in the illustrations of Lithuanian children’s books. The majority of illustrators try to render a folk character to their appearance. By way of contrasting comparing them with other objects their smallness is revealed. Another type of a dwarf that is universally spread is also popular in the illustrations of Lithuanian children’s books. Its mythological, folk lore sources are hidden in old beliefs of Western Europe that communities of dwarfs of different types live in the mountains and forests, protect the treasures of entrails of the earth. Dwarfs of this type are imagined as small white-bearded old men with pointed red caps. Comparatively not long ago this type was made popular by the illustrations of the fairy-tale “Snow White’ and the animated cartoon created by Walter Disney.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Pirmoji magijos praktika moksleivių gyvenime : dvaselių kvietimai / Dovilė Kulakauskienė. Tautosakos darbai 2008, 35, p. 134-150.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7577
Updated:
2018-12-17 11:20:42
Metrics:
Views: 45    Downloads: 8
Export: