Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Senosios periodikos skyriaus knygos ženklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Senosios periodikos skyriaus knygos ženklai
Alternative Title:
Book ownership marks in the collection of the Department of Old Periodicals at the Library of Lithuanian Academy of Science
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 137-143
Keywords:
LT
18 amžius; Panegirika / Panegyric.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – apžvelgti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Senosios periodikos skyriaus fondo leidiniuose esančius knygos ženklus. Fonde saugomi XVIII a. periodiniai leidiniai įvairiomis kalbomis, lietuviški periodiniai leidiniai, išleisti iki 1945 m., lituanistiniai periodiniai leidiniai, išleisti iki 1945 m., lietuvių emigrantų periodinė spauda. Tad kartotekoje suregistruotų ir šiame straipsnyje aptartų knygos ženklų: rankraštinių įrašų, antspaudų, superekslibrisų, ekslibrisų, pašto lipdžių, chronologinės ribos apima XVIII a. –1945 metus. Apžvelgiant periodiniuose leidiniuose aptinkamus proveniencinius įrašus, įvardijami įdomesni iš rankraštinių įrašų, esančių „Vienybės“ komplekte, leidinyje „Lietuviškai-vokiškas savaitraštis“ ar žurnale „Krikščionis demokratas“ ir kt. Daugiausia aptinkamas knygos nuosavybės ženklas periodiniuose leidiniuose – antspaudas. Straipsnyje, atsižvelgiant į antspaudo priklausomybę, išskiriamos antspaudų grupės. Čia minimi Vrublevskio bibliotekos, Mokslo bičiulių draugijos (Towarzystwo Orzyjaciół Nauk), Anupro Vaitkevičiaus ir kt. bibliotekų, draugijų, sąjungų ar visuomeninių organizacijų antspaudai. Straipsnyje smulkiai aptariami Senosios periodikos skyriaus knygos ženklų kartotekoje užfiksuoti 2 superekslibrisai: 1772 metų „Monitor“ komplekte ir 1874 m. laikraščio „Georgine: Eine Zeitschrift für landwirtschaftliche Kultur“ įrišimo viršelyje, taip pat apžvelgiami 143-iuose periodinių leidinių komplektuose rasti ekslibrisai, aptariamos tik periodiniams leidiniams būdingas knygos ženklas – pašto lipdės. Autorės manymu, tolesnis straipsnyje analizuotos medžiagos tyrinėjimas gali atskleisti naujų faktų, įdomių ir bibliotekų, ir knygos nuosavybės ženklų istorijai.Reikšminiai žodžiai: Knygos nuosavybės ženklai; Antspaudai; Ekslibrisai; Provenienciniai įrašai; Dedikaciniai įrašai; Book owerneship marks; Stamps; Ex libris; Provenience inscriptions.

ENThe aim of the article is to review the book marks existing in publications of the Old Periodical Press Department of the library of the Lithuanian Academy of Sciences. The department stores 18th-century publications in various languages, Lithuanian periodical publications published before 1945 and periodical press of Lithuanian emigrants. Therefore, chronological boundaries of the registered and discussed book marks – manuscript inscriptions, stamps, supra-bookplates, bookplates and postage stamps – cover the period between the 18th century and 1945. Review of the proveniences found in periodical publications, the more interesting examples are identified from the manuscript inscriptions in the Vienybė collection, the publication Lietuviškai-Vokiškas Savaitraštis and the Krikščionis Demokratas magazine, etc. Stamp is the most common book ownership mark found in periodical publications. According to the belonging of stamps, the article defines groups of stamps (stamps of the Vrublevski library, Towarzystwo Orzyjaciół Nauk, Anupras Vaitkevičius’ and other libraries, societies, unions and public organisations. The article gives thorough descriptions of the two supra-bookplates discovered in the card index of book marks of the Old Periodical Press Department: binding covers of the 1772 Monitor collection and the 1874 newspaper Georgine: Eine Zeitschrift für landwirtschaftliche Kultur. The paper also reviews the bookplates discovered in 143 sets of periodical press.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Регистрация провениенций в Библиотеке им. Врублевских Литовской академии наук / Р. Смажинене. Берковские чтения - 2013. Книжная культура в контексте международных контактов: материалы международной научной конференции (Минск, 16-17 мая 2013 г.). Минск: Центральная научная библиотека НАН Белоруси, 2013. P. 367-370.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7575
Updated:
2018-12-17 11:20:41
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: