Lithuanian marks of ownership in colletions of old books in Estonian libraries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian marks of ownership in colletions of old books in Estonian libraries
Alternative Title:
Lietuviški nuosavybės ženklai Estijos bibliotekų senųjų knygų rinkiniuose
Authors:
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 42, p. 113-124
Keywords:
LT
Knygų nuosavybės ženklai; Lituanika; Senieji spaudiniai; Knygų rinkiniai; Bibliotekų istorija.
Summary / Abstract:

LTŽymių asmenų knygos seniai tapo reikšmingu istorinių tyrimų objektu. Proveniencijų tyrimas leidžia istorikams nustatyti bibliotekų dydį ir sudėtį, stebėti jų sklaidą bėgant amžiams, išsiaiškinti knygų kelius ir kolekcijas, kuriose jos saugomos šiandien. Ši lietuviškų knygos nuosavybės ženklų studija apima senųjų knygų kolekcijas trijose Estijos bibliotekose. Dėmesys sutelkiamas į knygas, pasirodžiusias prieš 1800 metus arba pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais. Tartu universiteto bibliotekoje rasti 24 knygos nuosavybės ženklai, Estijos akademinėje bibliotekoje (dabar Talino pedagoginio universiteto akademinė biblioteka) – 12, vienas aptiktas Nacionalinėje bibliotekoje. Lietuviškus knygos nuosavybės ženklus galima nustatyti pagal bibliotekų spaudus arba asmeninius ankstesniųjų savininkų įrašus. Dauguma šių Tartu universiteto bibliotekos knygų įsigytos 1843 metais iš išsklaidytos Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademijos bibliotekos. Tarp jų yra XVI a. knygų su Vilniaus akademijos spaudu bei jėzuitų laikotarpio (1550–1773) įrašais. Kitos bibliotekos turi nedaug egzempliorių su lietuviškais ženklais. Dauguma knygų su lietuviškais nuosavybės ženklais Estijoje įsigytos atsitiktinai, kai buvo perduodama XIX a. viduryje uždarytų Lietuvos aukštųjų mokyklų nuosavybė. [Iš leidinio]

ENBooks of famous persons have become an important object of historical research. Tests of proveniences allow historians to determine sizes and compositions of libraries, observe their penetration over centuries and identify book paths and collections of their current storage. The study of Lithuanian book ownership marks covers collections of old books in three libraries in Estonia, with a focus on books published before 1800 or in the first decades of the 19th century. Twenty-four ownership marks were discovered in the library of the Tartu University, 12 in the Academic Library of Estonia (now known as the academic library of the Pedagogical University of Tallinn) and one in the National Library. The Lithuanian ownership marks can be recognized by book stamps or personal inscriptions of earlier owners. Most of the books of the Tartu University library were purchased in 1843 from the disassembled library of the Vilnius Academy of Medicine and Surgery. Among them are 16th-century books with stamps of the Vilnius academy and inscriptions dating back to the Jesuit era (1550–1773). Other libraries have few books with Lithuanian marks. The majority of books with Lithuanian ownership marks were acquired in Estonia accidentally during the transfer of property of universities that were closed in the middle of the 19th century.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7574
Updated:
2018-12-20 23:01:08
Metrics:
Views: 2
Export: