"Żałoba białych lilii Tryźniańskich", czyli o frontyspisie z epicedium biskupa Marcjana Tryzny

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
"Żałoba białych lilii Tryźniańskich", czyli o frontyspisie z epicedium biskupa Marcjana Tryzny
In the Book:
Initium sapientiae humilitas : studia ofiarowane profesorowi Jakubowi Pokorze z okazji 70. urodzin / red.: A. Skrodzka, M. Olszewska. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki, 2015. P. 274-285
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Epicedium; Frontispisas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); M. Trizna; Marcijonas Tryzna (mirė 1643); Panegirinė literatūra; 17th century; Epicedium; Frontispiece; Frontispis; M. Tryzna; Marcjan Tryzna (dead 1643); Panegyric literature; The Grand Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
Epicedium; Frontispisas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Panegirika / Panegyric.
EN
17th century; Frontispiece; Frontispis; M. Tryzna; Marcjan Tryzna (dead 1643); Panegyric literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje visapusiškai nagrinėjamas ir interpretuojamas frontispisas su laidotuvių ode vyskupui Marcijonui Tryznai, mirusiam 1643 m. gegužės 17 d. Jis buvo ne tik Katalikų Bažnyčios hierarchas, bet ir Lietuvos didysis pakancleris, kurio esminės biografinės žinios pateikiamos. Laidotas ne Vilniuje, o Lietuvos Brastoje liepos mėnesį Bernardinų bažnyčioje. Laidotuvių ceremonijoje kalba jį pagerbė ir Merkelis Stanislovas Savickis, filosofijos ir laisvųjų mokslų magistras, tuometinis Vilniaus Akademijos teologinių studijų klausytojas, remtas finansiškai velionio. Dar tais pačiais metais Vilniaus bazilijonų spaustuvėje išleista knyga, kurios frontispise Savickio sukurtos odės pavadinimas buvo įkomponuotas į iliustraciją, vaizduojančią velionį. Pačioje knygoje randame ir visą Savickio odės tekstą, kuris straipsnyje atpasakojamas ir interpretuojamas. Odės tekste yra minimos lelijos, jas stilizuota forma matome ir frontispise. Tai ne atsitiktinis dalykas, nes lelijos buvo Tryznų giminės herbe. Frontispisas buvo atspaudas nuo vario raižinio, kuriame Marcijonas Tryzna parodytas atsistojęs pilnu ūgiu su pektoraliniu kryžiumi šalia stało su dvasininko regalijomis ir kanceliarinėmis priemonėmis (šio frontispiso atvaizdas straipsnyje pateikiamas kaip iliustracija). Tai vienintelis iki mūsų dienų išlikęs M. Tryznos atvaizdas. Dešinėje rankoje M. Tryzna laiko antspaudą su Vyčiu, kas turėjo iliustruoti jo pasaulietinį valstybinį postą. Analizuojant visą frontispisą, įskaitant dekoraciją, daroma išvada, kad jis atitiko tuometinius dailininkų kanonus pomirtinio pagerbimo iliustracijoms.

ISBN:
9788393733989
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75711
Updated:
2022-01-09 21:12:54
Metrics:
Views: 8
Export: