"Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą" : Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą": Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais
Alternative Title:
"To take the return of deportees to Lithuania into their hands": activities of the council of Lithuania and Minsk Lithuanian organisations in 1918
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2018, Nr. 24, p. 123-159
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Pabėgėliai / Refugees.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos sutelktos Lietuvos Tarybos prezidiumo, Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos ir Minsko lietuvių organizacijų pastangos 1918 m. vasario–gruodžio mėnesiais organizuoti ir koordinuoti tremtinių bei pabėgėlių grįžimą į Lietuvą iš Rusijos, Baltarusijos Liaudies Respublikos teritorijos, Ukrainos, taip pat rūpintis jų šelpimu, apgyvendinimu, reikiamų dokumentų (liudijimų, pasų) išdavimu. Tyrimas apima laikotarpį nuo 1918 m. vasario 21 d. iki gruodžio 13 d., t. y. nuo Minsko lietuvių tarybos susirinkimo, kuriame iškelta būtinybė rūpintis tremtinių ir pabėgėlių grįžimu į tėvynę, iki Minsko komisijos tremtiniams Lietuvon grąžinti (trumpiau – Minsko komisija) turto perdavimo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Tremtinių grąžinimo skyriui akto pasirašymo datos. Tyrimas atskleidžia Lietuvos Tarybos prezidiumo, Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos veiklą organizuojant grąžinimą ir grąžinant lietuvių tremtinius ir pabėgėlius iš teritorijų, užimtų Vokietijos kariuomenės 1918 m. vasario–kovo mėnesiais į rytus nuo Oberosto, Lietuvos Tarybos įgaliotinių (Minske ir kituose baltarusių gyvenamuose miestuose) paskyrimą ir veiklą, Minsko lietuvių tarybos sudėtį ir veiklą 1918 m. vasario–balandžio mėnesiais, ryšius su Lietuvos Taryba, Minsko komisijos sudėtį, veiklą ir atsiskaitymą už ją, grįžus į Lietuvą. [Iš leidinio]

ENThe article sets out to analyse the joint activities of the Presidium of the Council of Lithuania, the Commission for the Return of Deportees and Prisoners of the Council of Lithuania and Minsk Lithuanian organisations in February–December 1918, the organisation and coordination of the repatriation of deportees and refugees to Lithuania from Russia, the territory of the Belarusian People’s Republic and Ukraine, the provision of relief and accommodation for them and the issue of the required documents (certificates, passports). The research covers the period from 21 February 1918 to 13 December 1918, i.e. from the gathering of the Minsk Lithuanian Council which brought forward the necessity to take care of the return of deportees and refugees to the homeland to the date of signature of the deed of transfer of the property of the Minsk Commission to the Department for the Return of Deportees under the Lithuanian Ministry of the Interior. The study reveals the activities undertaken by the Presidium of the Council of Lithuania and the Commission for the Return of Deportees and Prisoners of the Council of Lithuania in organising the return and bringing Lithuanian deportees and refugees from the territories occupied by the German army in February–March 1918 eastwards of Ober Ost, the appointment and activities of the authorised representatives of the Council of Lithuania (in Minsk and other cities inhabited by Belarusians), the composition and activities of the Minsk Lithuanian Council in February–April 1918, contacts with the Council of Lithuania, the composition and activities of the Minsk Commission for the Return of Deportees to Lithuania (also referred to as the Minsk Commission) and the reporting on its activities upon return to Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75703
Updated:
2022-10-19 10:33:25
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: