Źródła historyczne w litewskich publikacjach edukacyjnych

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Źródła historyczne w litewskich publikacjach edukacyjnych
Alternative Title:
Historical Sources in Lithuanian Educational Publications
Keywords:
LT
Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Lietuvoje leisti istorijos šaltinių leidiniai, skirti istorijos mokymui. Prisiminus ir aptarus 1938-1939 m. pasirodžiusį rinkinį „Lietuvių tautos istorijos šaltiniai“, o taip pat „Lietuvos TSR istorijos chrestomatiją“ (1964 m., 1972 m., 1985 m. leidimai), po to daugiausiai dėmesio skiriama jau po 1990 metų išleistoms istorijos chrestomatijoms bei kitiems panašaus pobūdžio leidiniams. Konstatuojama lietuviškos mokomosios istorijos literatūros gausa ir bendras leidybinės situacijos, knygų išvaizdos kokybės pagerėjimas per pastaruosius keliolika metų. Kartu atkreipiamas dėmesys į esminį istorijos šaltinių publikacijų trūkumą mokymo(si) požiūriu: užduotys moksleiviams nėra apgalvotos, šaltinių analizavimui skirtų klausimų mažai arba jų apskritai nėra. Minimos ir kitos problemos, pavyzdžiui, atsiradusios dėl istorijos valstybinio egzamino, sudaryto vien iš testo tipo užduočių, kas neigiamai veikia ir mokymo procesą, lemia daugelio edukacinių publikacijų vienpusišką pobūdį. Be to, straipsnyje gana detaliai analizuojamas konkretus pavyzdys, susijęs su pirmuoju Lietuvos vardo paminėjimu, kaip jis buvo ir yra pateikiamas istorijos šaltinių publikacijose, kokios čia iškyla problemos interpretacine prasme ir kaip į moksliniuose tyrimuose iškylančias diskusijas, skirtingas pirminių šaltinių interpretacijas turėtų atsižvelgti mokyklinių chrestomatijų rengėjai. Pabaigoje iškeliama istorijos šaltinių skelbimo internete reikšmė ir perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorijos šaltiniai; Mokomoji literatūra (vadovėliai).

ENThe article reviews educational publications of historical sources in Lithuania. Having recalled the collection Sources of the History of the Lithuanian Nation that showed up in 1938-1939 and History Anthology of the Lithuanian Soviet Republic (1964, 1972, and 1985 editions) the author pays most attention to history anthologies published after 1990. The plentitude of historical educational literature is observed as well as the overall improvement of the publishing situation and design quality of books during the past 15 or so years. At the same time, attention is paid to the essential shortage of publications of historical sources from the point of view of teaching and learning: tasks for school children are not thought out, there are too few questions prepared for the analysis of the sources or they are not available at all. Other problems are also indicated, such as those stemming from the state examination of history that consists only of test-type tasks. This has a negative influence on the teaching process and predetermines a single-sided nature of educational publications. Moreover, the article analyses a specific example related to the first mentioning of Lithuania’s name, the way it used to be and is currently presented in publications of historical sources, what kind of interpretation problems arise, and in what way authors of school anthologies should refer to the discussions arising in scientific research and different interpretations of primary sources. Finally, the significance and perspectives of the publication of historical sources on the Internet is discussed.

ISBN:
8373521453
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7567
Updated:
2013-04-28 16:37:48
Metrics:
Views: 16
Export: