Komparatyvistinio vadovėlių tyrimo metodinės ir praktinės problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komparatyvistinio vadovėlių tyrimo metodinės ir praktinės problemos
Alternative Title:
Methodical and practical problems of comparative research on textbooks
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lyginamojo vadovėlių tyrimo problemos platesniame istorijos mokslo raidos kontekste, pateikiant savo kaip tyrinėtojo ir dėstytojo asmeninės patirties apibendrinimus istorijos vadovėlių tyrimo baruose. Aptariami vadovėlių tyrimo metodikos klausimai, istorijos vadovėlių analizės santykis su kitomis istorinio darbo kryptimis, praktinės problemos, iškylančios komparatyvistinę vadovėlių analizę integruojant į istorijos studijų procesą. Nagrinėjami keli pavyzdžiai, susiję su lingvistiniu posūkiu (angl. - linguistic turn) istoriografijoje, atkreipiant dėmesį į tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais istorijos tyrimuose pasauliniu mastu išaugo lingvistinių struktūrų nagrinėjimo, tekstologinio ir semiotinio problemų traktavimo vaidmuo. Pažymima, kad lyginamasis vadovėlių tyrimas yra susijęs būtent su šiomis tendencijomis, siekiais giliau interpretuoti tekstus, juos sistemiškai analizuojant. Įvairių šalių ir laikotarpių istorijos vadovėlių lyginimas leistų labiau perspektyvuoti praeitį pasauliniu istoriniu mastu, iškeliant visuotinės istorijos problematiką. Būtent į ją straipsnyje siūloma atkreipti dėmesį, keičiant istorijos studijų baigiamųjų rašto darbų kriterijus ir pačius studijų planus, kurie kol kas yra perdėtai orientuoti į nacionalinės istorijos problemas, o tai galiausiai veda į vienpusišką istorijos pažinimą ir siauro akiračio formavimą. Mokymo planų, studijų programų, vadovėlių lyginamoji analizė galėtų padėti modernizuojant istorijos mokymą ir studijas Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Visuotinė istorija; Istorijos vadovėliai.

ENThe author analyses problems of comparative research on textbooks in the wider context of the history science, summing up one's opinion as a researcher and lecturer in the field of history textbooks research. Problems occurring during the research of textbooks are discussed, the interrelation between history textbook analysis and other historic work directions, practical problems, which occur during the integration of the textbook analysis into the process of the history studying, are explored. Several examples related to linguistic turn in the historiography are analyzed by focusing on the fact that during recent decades of historic research the analysis of linguistic structure, text and semiotic problem roles has grown worldwide. The comparison of various countries’ and periods’ history textbooks would give a better perspective of the past in a world historic scale of an overall history topic.

ISBN:
9955201312
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7566
Updated:
2020-06-21 12:21:32
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: