Nacionalinės kvalifikacijų sistemos modeliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Nacionalinės kvalifikacijų sistemos modeliai
Alternative Title:
Models of national qualifications systems
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 76-89
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra apibrėžti kvalifikacijos sistemos kūrimo metodologinius pagrindus, sumodeliuoti sistemos nacionalinius rėmus. Siekiant šio tikslo, analizuojamos nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir sąrangos apibrėžimų turinys, siūloma kvalifikacijų sistemos ir sąrangos sampratos struktūra, apžvelgiama ir palyginama užsienio šalių -Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos -kvalifikacijų sąranga ir sistemos samprata, analizuojamos Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sistemos kūrimo metodologinės nuostatos. Straipsnyje yra pateikiamas nacionalinės kvalifikacijų sistemos apibrėžimas, tikslas ir uždaviniai. Remiantis atlikta analize, siūlomi teoriniai kvalifikacijų sistemos modeliai. Analizuojant užsienio šalių patirtį, išskiriami du modeliai: standartizuojantis vieningos kvalifikacijų sąrangos modelis, kuris pasižymi aiškiai ir išsamiai apibrėžta, vieninga ir skaidria kvalifikacijų sąranga, kurios įgyvendinimą užtikrina kvalifikacijų planavimo, teikimo, vertinimo ir pripažinimo ir kvalifikacijų sistemos valdymo institucijų tinklas; diferencijuotas, kvalifikacinių sistemų reglamentavimu pagrįstas modelis, kuriame kvalifikacijų sąranga yra palyginti abstrakti, jos poveikio sfera nėra griežtai apibrėžta, kvalifikacijų planavimas, teikimas, vertinimas ir pripažinimas remiasi socialine partneryse, efektyvia institucine infrastruktūra ir išsamia teisine reglamentacija. Pagal kvalifikacijų sistemos struktūros pobūdį, kvalifikacijos sistemos poveikį žmogiškųjų išteklių valdymui ir plėtrai, kvalifikacijų sistemos diegimą ir realizavimą, išskiriamas instituciškai formalizuotas kvalifikacijų sistemos modelis bei lankstusis, minimaliai formalizuotas modelis.Reikšminiai žodžiai: Nacionalinė kvalifikacijų sistema; Kvalifikacijų sąranga; Kvalifikacijos sitemos modelis; National qualifications system; qualification framework; qualification system model.

ENThe article defines the concept of national qualifications system, its aim, objectives and analyses the situation of national qualifications system and international context, compares the models of foreign international qualification systems and, on the basis of this analysis, proposes theoretical models of qualification systems. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7564
Updated:
2020-07-30 19:30:47
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: