Senajai Vilniaus astronomijos observatorijai 250 metų

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senajai Vilniaus astronomijos observatorijai 250 metų / Libertas Klimka
In the Journal:
Istorija [History]. 2003, Nr. 55, p. 47-54
Keywords:
LT
18 amžius.
Summary / Abstract:

LTVilniaus astronomijos observatorija buvo sumanyta ir pastatyta XVIII a. viduryje. Tai laikmetis, kada mokslas ėmė darytis svarbiu visuomenės raidos veiksniu. Naujausi astronomijos laimėjimai, paskatinti heliocentrinės teorijos triumfo, išlaisvino protą nuo scholastikos varžtų. Observatorijos įkūrimas Vilniaus universitete sutapo su galutine gamtos mokslų sekuliarizacija - atsiskyrimu nuo filosofijos bei eksperimentinio gamtos tyrimo metodo diegimo pradžia. Lietuvoje tai vyko kiek vėliau nei išvystytos pramonės šalyse. Žinia, ne todėl, kad mūsų profesūra nekeltų sau europinio lygmens uždavinių ar jaustųsi gyveną užkampyje, tiesiog istorinės aplinkybės nebuvo palankios mokslui ir švietimui, juolab tenka stebėtis, kad XVIII a. antroje pusėje vis didėjančios grėsmės prarasti valstybingumą akivaizdoje buvo ieškoma mokslo ir švietimo modernizavimo kelių bei surasta intelektualinių pajėgų ir lėšų esminei švietimo reformai, kurią įvykdė Edukacinė komisija.Vilniaus astronomijos observatorijos veikla istoriografijoje aprašyta netolygiai, daugiau dėmesio skiriant personalijoms, kai kuriems raidos etapams arba tam tikrų mokslo tiriamojo darbo metodų diegimui (1-4). Nuosekliau observatorijos istoriją bandyta apžvelgti M.Cusevo (5), J. Bielinskio (6), W. Dzievvulskio (7), P. Slavėno (8), V. Žitkevičiaus (9) studijose. Tačiau analitinė Vilniaus astronomijos observatorijos istorija, panaudojant milžinišką archyvinę medžiagą, sukauptą Lietuvos istorijos archyve, Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos rankraštyne, Sankt Peterburgo Mokslų akademijos archyve, Rusijos centriniame istorijos archyve ir kitur, dar neparašyta. O ypač svarbu būtų tai padaryti pasaulinio mokslo raidos, politinių krašto įvykių ir tarptautinio bendradarbiavimo bei mokslinių ryšių kontekste. Šiuo straipsniu, pažymint Observatorijos 250-ies metų sukaktį, reikšmingą visam Lietuvos mokslui, tik brėžiami eskiziniai jos istorijos metmenys. [Iš straipsnio, p. 47]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Astronomija; Teleskopas; Observatory of Vilnius University; Astronomy; Telescopes.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7557
Updated:
2022-01-13 09:56:23
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: