L. Kondratovičiaus-Sirokomlės tyrinėjimai Anciulių pilkapyne 1856 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
L. Kondratovičiaus-Sirokomlės tyrinėjimai Anciulių pilkapyne 1856 m
Alternative Title:
Excavations of the burial mounds by L. Kondratowicz-Syrokomla in Anciuliai in 1856
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 54, p. 40-46
Keywords:
LT
19 amžius; Airija (Ireland); Baltarusija (Belarus); Šalčininkai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTAnciulių (Ašmenos r., Baltarusijos Respublika) pilkapynas, buvęs netoli Tabariškių (Šalčininkų r.), yra vienas pirmųjų kasinėtų Rytų Lietuvos pilkapynų. 1856 m. šiame, dabar jau sunaikintame, paminkle du pilkapius kasinėjo Vilniaus Archeologinės komisijos narys-bendradarbis L. Kondratovičius-Sirokomlė. Kasinėjimų rezultatai nebuvo publikuoti, tačiau išliko jų aprašymo rankraštis – 1856 m. liepos 24 d. laiškas Archeologinei komisijai, šiuo metu saugomas Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje. Straipsnyje publikuojami jame aprašytų tyrinėjimų duomenys. Laiške minima, kad buvo ištirti du pilkapiai. Apie jų konstrukciją minėtame laiške nepateikiama jokios informacijos. Minima, kad viename pilkapyje rastas ietigalis ir kirvis, kitame – degintinių kaulų, keramikos šukių, sulaužyta vytinė antkaklė kūginiais galais, įvijinių žalvario karolių, įvijų fragmentų, šešios apyrankės, apgalvio plokštelių, apkalų, trys moliniai verpstukai, keturi peiliai, kibirėlio rankena(?). Laiške pateikiamas radinių sąrašas ir dalies jų piešiniai. Kai kurie dirbiniai tyrėjo identifikuoti klaidingai. Atrodo, pirmajame pilkapyje rastas vyro kapas su būdingomis įkapėmis, o antrajame greičiausiai būta 2–4 moterų kapų. Pilkapiuose aptiktų dirbinių likimas yra neaiškus. Tyrinėtieji Anciulių pilkapiai greičiausiai priklauso vėlyvojo geležies amžiaus pirmajai pusei, t. y. VIII a. pabaigai – X a. pradžiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anciulių pilkapynas; Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Vakarų Baltarusija; L. Kondratowicz-Syrokomla; Anduculiai barrow cemetery; East Lithuanian Barrrows Culture; Western Belarus.

ENBurial mounds of Eastern Lithuania have been investigated since the middle of the 19th century. One of the few barrow cemeteries explored at that time and adequately documented is Anciuliai (Oshmiany district, Belarus) near Tabariškės (Šalčininkai district). In 1856 excavations were carried out by L. Kondratowicz-Syrokomla, a member of the Archaeological Commission. The results were not published but a manuscript of their account, a letter written on 24 July 1856 to the Archaeological Commission, has survived and is available at the Lithuanian Academy of Sciences. Two burial mounds had been excavated. No information about their construction was left by L. Kondratowicz-Syrokomla. The first mound contained only a spearhead and an axe, which could be considered as buried items of a male grave. In the second mound some cremated bones and a number of pieces of ceramics, jewellery, knives, etc. were discovered. Two to four graves (most likely female ones) could have been there. Judging from the analogies of other barrow cemeteries of Eastern Lithuania, the graves could be dated between the end of the 8th and the beginning of the 10th centuries.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7540
Updated:
2018-12-20 22:55:14
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: