Profesoriaus Viktoro Biržiškos gyvenimo ir darbų pėdsakais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesoriaus Viktoro Biržiškos gyvenimo ir darbų pėdsakais
Alternative Title:
Professor Viktoras Biržiška’s life and works traces
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 79-85
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Migracija / Migration; Ginkluotosios pajėgos. Kariuomenė / Armed forces. Army; Kariuomenė / Army; Mokslas / Science; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTViktoras Biržiška (1886–1964) buvo diplomuotas inžinierius technologas, bet pasižymėjo ir publicistikoje, reiškėsi kaip Lietuvos patriotas ir tapo vienu iš trijų tuometinio universiteto matematikos profesorių. Straipsnyje, remiantis ne tik spausdintais šaltiniais, bet ir Lietuvos archyvuose saugoma medžiaga, sekama profesoriaus V. Biržiškos gyvenimo ir darbų pėdsakais, bendrais bruožais nušviečiama jo asmenybė, apibūdinama įvairialypė veikla. V. Biržiškos gyvenimas ir jo veiklos universalumas yra būdingas visos XX a. pradžioje atgimusios Lietuvos inteligentijos bruožas. Profesoriaus likimas – tai mūsų politinės išeivijos didžiumos likimas, kuriame regima XX a. vidurio Lietuvos tragedija. V. Biržiškos gyvenimo ir darbų apžvalga leidžia išskirti šiuos laikotarpius: 1) Peterburgo laikotarpis (iki 1920 m.) – tautinė ir partinė (LSDP) veikla; 2) Vilniaus laikotarpis (1920–1922) – publicistinė ir pedagoginė veikla; 3) Lietuvos laikotarpis (1922–1944) – mokslinė, pedagoginė ir publicistinė veikla; 4) Vakarų laikotarpis (nuo 1944) – publicistinė ir pedagoginė veikla. Profesorius paliko daug mokslinių, mokslo populiarinimo ir pedagoginių darbų iš matematikos, publicistikos straipsnių, memuarų, kurių dauguma jam būnant išeivijoje sudėti į atskirus leidinius.Reikšminiai žodžiai: Matematikos mokslo istorija Lietuvoje; Kauno Vytauto Didžiojo universitetas; Lietuvos socialdemokratų partijos istorija; Lietuvių studentų draugija Sankt Peterburge; Vilniaus okupacija; Lietuvos kariuomenės kūrimas; Lietuviai emigrantai.

ENViktoras Biržiška (1886–1964), having a diploma of an engineer-technologist, distinguished himself in the Lithuanian social life and political journalism, and became one of the three professors at the university. In the current paper the author, with reference not only to the published sources but to the materials stored up in the archives of Lithuania, follows the traces of the professor’s life and work and throws a new light on his personal life and his diverse activity. The universality of V. Biržiškas’s life and activities is common to many of the intelligentsia at the beginning of the 20th century. Professor’s fate is the fate of the majority of our political emigrants, the fate disclosing Lithuania’s tragedy in the middle of the 20th century. The following periods of V. Biržiška’s life and work can be distinguished: 1) Petersburg period (till 1920), marked by his national activity as well as that in political parties (LSDP); 2) Vilnius period (1920–1922), highlighted by his social and political journalism and pedagogical activity; 3) Lithuanian period (1922–1944), marked by scientific, social and political journalism, and pedagogical activity; 4) Western period (since 1944), marked by social and political journalism and pedagogical activity. The professor left many scientific, science popular, and pedagogical works on mathematics, social and political journalism, memoirs, the majority of which are printed in different books. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7534
Updated:
2018-12-20 22:46:08
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: