Polacy na Litwie i Bialorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881). Studium historyczno-prawne

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Polacy na Litwie i Bialorusi pod rządami Aleksandra II (1855-1881). Studium historyczno-prawne
Publication Data:
Sopot : Arche, 2018.
Pages:
664 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės; Lenkų tautinė grupė; Rusijos imperijos valdžia; Sociopolitinis gyvenimas; 19 amžius; The former Grand Duchy of Lithuania; The Polish subjects; The Polish ethnic group; The authorities of the Russian Empire; Socio-political life; 19th century.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — Populacja Polska w dobie odwilży posewastopolskiej 1855-1862: Polacy w świetle statystyk oraz uwarunkowań prawnych i politycznych; Prawo własności do prywatnych majątków ziemskich; Status Kościoła rzymskokatolickiego; Szkolnictwo — Działania administracji Rosyjskiej po roku 1862: Depolonizacja guberni północno-zachodnich w programie politycznym Michaiła Murawjowa; Restrykcje w obszarze praw osobistych oraz kultury; Wzmacnianie rosyjskich kadr urzędniczych; Uprawnienia społeczno-polityczne ziemiaństwa oraz drobnej szlachty — Ograniczenia w sferze własności dóbr ziemskich: Polityczno-prawny charakter wykupu ziemi przez włościan; Konfiskaty; Sekwestr; Serwituty; Ku hegemonii Rosjan – ewolucja normatywna; Kontrybucje i inne formy naruszeń prawa własności — Kościół rzymskokatolicki: Struktura administracyjna oraz duchowieństwo po roku 1863; Kasata klasztorów i przekształcanie kościołów w cerkwie prawosławne; Polsko-rosyjski konflikt językowy oraz status prawny języka polskiego; Rozwój prawosławia a katolicyzm; Nadzór i kontrola rządowa nad praktykami religijnymi — Szkolnictwo: Struktura placówek oświatowo-wychowawczych; Zarządzanie systemem oświaty; Nauka języka polskiego oraz katechizmu rzymskokatolickiego; Karno-administracyjny aspekt tajnego nauczania — Zakończenie — Summary — Santrauka — Резюме — Spis ilustracji — Spis tabel — Wykaz źródeł i opracowań — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės; Lenkų tautinė grupė; Sociopolitinis gyvenimas; Teisės istorija / History of law.
Reviews:
ISBN:
9788388445866
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75339
Updated:
2020-10-25 21:44:02
Metrics:
Views: 6
Export: