Anos Achmatovos kūrybos recepcija lietuvių egzodo literatūroje (Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Tomas Venclova)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anos Achmatovos kūrybos recepcija lietuvių egzodo literatūroje (Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Tomas Venclova)
Alternative Title:
Reception of Anna Akhmatova’s creativity in the literature of the Lithuanian exodus (Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Tomas Venclova)
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2018, t. 60 (2), p. 136-161
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Achmatova; Recepcija; Venclova; Radauskas; Nyka-Niliūnas; Egzodas; Literatūra; Akhmatova; Reception; Venclova; Radauskas; Nyka-Niliūnas; Exodus; Lithuanian literature.
Keywords:
LT
Achmatova; Išeivijos literatūra / Exodus literature; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Recepcija.
EN
Akhmatova; Exodus; Lithuanian literature; Reception.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami trijų lietuvių egzodo poetų – Henriko Radausko, Alfonso Nykos-Niliūno ir Tomo Venclovos atsiminimai, dienoraščiai, vertimai, dedikacijos, poezija. Šiuos lietuvių egzodo poezijos atstovus vargu ar galima būtų priskirti kokiai nors vienai literatūrinei srovei. Todėl Anos Achmatovos kūrybos recepcija bus apžvelgiama atskirai kiekvieno iš pasirinktų autorių kūrybinio palikimo kontekste. Remiantis recepcijos koncepciją, suvokimo procesas nėra pastovus faktas, tai besikeičiantis, dinamiškas reiškinys, kuriame svarbiausia yra priimanti literatūra, todėl nagrinėjant Achmatovos kūrybos recepciją, svarbu atskleisti lietuvių poetų kūrybos ypatumus, jų meno suvokimą, poezijos vertinimus. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the memoirs, diaries, translations, dedications, poetry and critical works of three Lithuanian exodus poets: Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas and Tomas Venclova. These Lithuanian poets of the exodus are hardly possible to associate with any kinds of literature movements. Therefore, the reception of Akhmatova’s creative work will be reviewed separately in the context of the creative heritage of the selected authors. Under the new concept of reception, the perception process is not a constant fact – it is a changing, dynamic phenomenon. The theory of reception considers the most important aspect – the accepting side – therefore, it is important to analyze the horizons of the expectations of these Lithuanian poets, their aesthetic perception of art and the way they evaluate poetry. This article takes into account the “horizon of expectation” of the Lithuanian poets, their aesthetic attitudes, perception of art in general and poetry in particular, as well as some features of their poetic creativity. [From the publication]

DOI:
10.15388/Litera.2018.2.12037
ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75321
Updated:
2018-12-18 10:00:07
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: