JAV lietuvių ekonominio centro formavimas 1930-1933 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
JAV lietuvių ekonominio centro formavimas 1930-1933 metais
Alternative Title:
The Formation of the USA Lithuanians’ Economic Centre in 1930–1933
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 64-72
Keywords:
LT
Prekybos tinklas / Distributive trades.
Summary / Abstract:

LT1930 m. įkurtas Amerikos lietuvių ekonomikos centras (ALEC) pirmame veiklos etape (1930–1933) intensyviai tobulino Prekybos rūmų struktūrą, stiprino juos iš vidaus ir rengė būsimiems platesniems ekonominiams ryšiams su Lietuva. ALEC skelbė atviro bendradarbiavimo su Prekybos rūmais idėją. Centro posėdžiuose buvo parengti svarbiausi JAV lietuvių ekonominių organizacijų dokumentai: ALEC statutas ir JAV lietuvių prekybos rūmų bendri įstatai – Konstitucija. ALEC ragino Prekybos rūmų valdybas aktyviau ieškoti nišų JAV rinkoje, kurti naujus Prekybos rūmus, populiarinti rūmų idėją tarp emigrantų. Tai pagimdė JAV lietuvių biznierių sąrašo sudarymo idėją. Siekdama suaktyvinti Rūmų veiklą, ALEC stengėsi įteisinti kasmetinius suvažiavimus, mėgino leisti metinį ekonominio pobūdžio leidinį, įstojo į tarptautines ekonomines organizacijas. ALEC aktyvumui trukdė tai, kad jo veikla buvo sutelkta kelių žmonių – generalinio konsulo P. Žadeikio ir ALEC pirmininko rankose. Kiti ALEC veikėjai dėl užimtumo savo versle neparodė iniciatyvos praktinėje veikloje. Nesulaukta ir pakankamo Lietuvos verslininkų dėmesio. Antroji JAV lietuvių ekonominė konferencija 1933 m. liepos 17–19 d. Čikagoje padėjo teorinius pagrindus JAV lietuvių ir Lietuvos verslininkų bendradarbiavimui. Konferencijoje ir toliau kalbėta apie būdus ir priemones stiprinti Prekybos rūmus ir įtraukti į juos daugiau verslininkų. Tačiau tragiška lakūnų Dariaus ir Girėno žūtis „pritemdė“ konferencijos darbą ir priimtus sprendimus, kurie visuomenėje taip plačiau ir nepaplito.Reikšminiai žodžiai: Amerikos lietuvių ekonomikos centras (ALEC); ALEC; Prekybos rūmai; Amerikos lietuvių ekonominė konferencija, 2-ji; ALEC; Trading house; 2nd Lithuanian conference in USA.

ENIn 1930 the USA Lithuanians’ Economic Centre (ALEC) was founded. During the first stage of its activity (1930–1933), the Centre improved the structure of the Chamber of Commerce thus strengthening it and preparing it for future wider economic relations with Lithuania. ALEC proclaimed the idea of open cooperation with the Palace. ALEC prepared the main documents which coordinated the activities of the American Lithuanians’ economic organizations: the statute of ALEC and the regulations of the Chamber of Commerce, i. e. its constitution. ALEC encouraged the Board of the Chamber to look for new niches in the USA market, to found a new Chamber of Commerce, to propagate the idea of the Chamber among the emigration. It also raised the idea of making a list of American Lithuanian businessmen. To make the work of the Chamber more active, ALEC legitimated its annual congresses, started publishing a yearly paper on economic issues, and joined certain international organizations. However, the expansion of these activities was hindered by the fact that they were concentrated in the hands of few people – mainly Consul–General P. Žadeikis and Chairman of ALEC. Other ALEC activists did not show much practical enthusiasm because they were concerned about their own businesses. Busines people from Lithuania did not show much interest. The second economic conference took place in June 17–19, 1933, in Chicago, and it laid theoretical foundations for the cooperation of Lithuanian and American Lithuanian businessmen. The conference also discussed ways and means to strengthen the Chamber of Commerce and to involve more business people into its work. However, the tragic death of the Lithuanian pilots Darius and Girenas overshadowed the work of the conference and its accepted resolutions. Consequently, they did not spread widely among the emigration. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7532
Updated:
2018-12-20 22:55:13
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: