Dvi religijos, dvi tiesos, du laiškai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvi religijos, dvi tiesos, du laiškai: recenzija
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2016-2017, t. 58/59 (1), p. 146-151
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas leidinys, kuriame skelbiama pirmoji Lietuvoje Reformacijos religinė polemika. Tai popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano (1496–1559) laiškas kunigaikščiui Mikalojui Radvilui Juodajam (1515–1565) ir pastarojo atsakymas, lotynų kalba su priedais išleisti 1556 m. Karaliaučiuje pavadinimu „Du laiškai“. Tomą parengė Dainora Pociūtė, bendraautoriai – Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė ir Nikolaus Neagu. Siekiant konstruktyviai ištirti LDK evangelinę mintį, svarbu įdėmiai pažvelgti į pirmuosius tikėjimo išpažinimus, jų atsiradimo aplinkybes, autorių ir leidėjų tikslus. Šaltinių atrinkimas yra pirmas žingsnis. 1556 m. leidimo faksimilė ir jos transkripcija parengta naudojantis vieninteliu Lietuvoje išlikusiu knygos egzemplioriumi, saugomu Vrublevskių bibliotekoje. Atskirose dalyse aptartos laiškų sukūrimo ir publikavimo aplinkybės, autoriai ir leidėjas, veikalo priedai ir pagrindiniai studijos autorės išskirti Radvilo atsakymo bruožai. Laiškai orientuoti į Reformacijos procesą, jie suteikia išsamios informacijos apie XVI a. vidurio religinę, politinę, socialinę, kultūrinę situaciją LDK ir Lenkijoje. Studijoje pateikiama duomenų ne tik apie protestantų, bet ir apie Romos katalikų padėtį LDK, Lippomano įžvalgų, kurios galėtų būti vertingos Lietuvos religijos istorijos tyrimams. Laiškai išreiškia to meto konfesinį pasidalijimą, dviejų skirtingų kultūrų, pažiūrų, laikysenų susidūrimą.

DOI:
10.15388/Litera.0.0.11881
ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75319
Updated:
2019-10-25 18:08:08
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: