Antakalnio kapinės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antakalnio kapinės
Alternative Title:
Antakalnis cemetery
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2000, Nr. 5, p. 18-26
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Pilietiškumas / Civic behavior.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama patikslinti dabartinėje Antakalnio kapinių teritorijoje XIX–XX a. buvusių kapinių steigimo ir funkcionavimo aplinkybes. Vilniaus miesto Antakalnio kapinės yra įsikūrusios rytinėje Antakalnio rajono dalyje ir užima apie 15,600 hektarų. Pirmosios kapinės šioje teritorijoje buvo įkurtos greta karo ligoninės 1809 m. generalgubernatoriaus įsaku. Tai buvo pirmosios pasaulietinės kapinės Lietuvoje. 1850 m. buvo skirta zona katalikų karių laidojimui. Šias kapines prižiūrėjo Trinitorių vienuoliai. 1864 m. uždarius vienuolyną kapinės liko be priežiūros, apleistos. Matyt tada joms prigijo Našlaičių kapinių pavadinimas, nes juose pradėta laidoti ne tik karius, bet ir elgetas bei kalėjime mirusius žmones. Trečiosios kapinės dabartinėje teritorijoje buvo įkurtos 1887 m. Greta Ligoninės kapinių įkurtose Vilniaus įgulos kapinėse laidoti tik kariškiai. Šios kapinės vadinos Karių kapinėmis. Karių kapinių vietoje buvo pastatytas Antrojo pasaulinio karo dalyvių memorialinis ansamblis. XX a. viduryje kapinės pradėtos vadinti bendru vardu – Antakalnio arba Vilniaus karių kapinės. 1915 m. šioje didelėje teritorijoje buvo įkurtos ketvirtosios Pirmajame pasauliniame kare žuvusių karių kapinės. Antakalnio kapinėse taip pat yra vieta, kur palaidoti Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metu žuvę lenkų kareiviai. Pastaraisiais dešimtmečiais šiose kapinėse palaidotas ne vienas žymus Lietuvos artistas, mokslininkas, kultūros darbuotojas ir politikas. Čia taip pat ilsisi 1991 m. žiemą žuvę kovotojai už Lietuvos nepriklausomybę.Reikšminiai žodžiai: Antakalnio kapinės; Pilietiškumas.

ENThe article seeks to make more exact the circumstances of founding and functioning of the cemetery that was located in the present territory of the Antakalnis Cemetery in the 19th –the 20th century. The Antakalnis Cemetery is located in the eastern part of Antakalnis area and covers about 15,600 hectares. The first cemetery in this territory was established next to the military hospital in 1809 by Order of the Governor-General. This was the first circular cemetery in Lithuania. In a zone of allocated for burying Catholic soldiers. Trinity monks supervised the cemetery In 1864, after the monastery was closed down; the cemetery was left remained without any supervision, neglected. Perhaps it was then that it was called the cemetery of Orphans because not only soldiers but also beggars and people who died in prisons were started to be buried there. A third cemetery in the present territory was established in 1887. Only servicemen were buried in the Vilnius Garrison Cemetery established next to the Hospital Cemetery. The cemetery was called the Cemetery of Soldiers. A memorial ensemble to the participants in the Second World War was erected in the place of the Cemetery of Soldiers. In the middle of the 20th century the cemetery was started to be called Antakalnis or Vilnius Cemetery of Soldiers. In 1915 a fourth cemetery of soldiers who died in the First World War were established in this large territory. There is a place in Antakalnis Cemetery where Polish soldiers who died during the First and Second World Wars are buried. Many famous people, writers, scientists, workers of culture and politicians are being buried there now.

ISSN:
0236-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7521
Updated:
2018-12-17 10:41:17
Metrics:
Views: 52    Downloads: 20
Export: