Prevencinė apsauga nuo mitinio pasaulio grėsmės lietuvių mitologinėse sakmėse ir tikėjimuose apie raganas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prevencinė apsauga nuo mitinio pasaulio grėsmės lietuvių mitologinėse sakmėse ir tikėjimuose apie raganas
Alternative Title:
Preventive protection against the danger of the mythical world in Lithuanian mythological folk naratives and beliefs about witches
In the Journal:
Res humanitariae. 2018, t. 23, p. 140-159
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ragana; Lietuvių sakmės ir tikėjimai; Kenkimo magija; Apsauga nuo raganos kenkimo; Apsauga kalendorinių švenčių metu; Prevencinės apsaugos priemonės; Witch; Lithuanian folk narratives and beliefs; Malicious magic; Protection against malicious activity; Protection during calendar feasts; Measures of preventive protection.
Keywords:
LT
Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days; Apsauga nuo raganos kenkimo; Kenkimo magija; Liaudies tikėjimai / Folk religion; Prevencija / Prevention; Ragana.
EN
Lithuanian folk narratives and beliefs; Malicious magic; Measures of preventive protection; Protection against malicious activity; Protection during calendar feasts; Witch.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma lietuvių mitologinėse sakmėse ir tikėjimuose vaizduojama ragana ir jos kenkėjiška veikla bei prevenciniai apsisaugojimo nuo šios veiklos būdai. Prie objekto nepriskiriama nuo sakmiškosios raganos besiskirianti pasakų ragana; taip pat ir sakmėse veikiantys raganiai čia nepriskiriami – dėl dažniausiai nesutampančių jų ir raganų atliekamų funkcijų. Iki šiol nebuvo skirta daugiau dėmesio įvairiai ir visas žmogaus gyvenimo sritis apimančiai kenkėjiškai raganos veiklai ir ją lydintiems gausiems sakmėse ir tikėjimuose žmonių perduodamiems apsisaugojimo būdams ir priemonėms nagrinėti. Tikslas: ištirti šaltiniuose randamą medžiagą apie sakmiškosios raganos kenkimo ir prevencinius žmonių apsisaugojimo nuo jos kenkėjiškos veiklos būdus. Keliami uždaviniai: išskirti sakmėse ir tikėjimuose nurodomus prevencinius apsisaugojimo nuo raganos kenkimo būdus bei galimas universalias apsaugos nuo raganos kenkimo priemones; įvertinti raganos kenkimo intensyvumą kalendorinių švenčių metu bei ištirti būdingų apsisaugojimo priemonių varijavimą; įvertinti raganos veiklos intensyvumą ir prevencinės apsaugos reikalingumą šeimos švenčių metu. Tyrime pasitelkiami analitinis aprašomasis, lyginamasis ir interpretacinis metodai. [Iš leidinio]

ENThe representation of the witch in Lithuanian mythological folk narratives and beliefs and her malicious activities as well as ways of preventive protection against these malicious activities are introduced in the present article. No focus was laid on numerous diverse malicious activities of the witch which encompass various fields of human life and the considerable number of ways and measures to protect against them in folk narratives and beliefs as passed on by people so far. Important to mention that the witch of the folk tales that is different from mythological folk narratives’ one is not ascribed to the object of research; and also, the sorceresses operating in mythological folk narratives are not ascribed there – because of their functions that do not concur with the ones performed by witches. The aim is to analyse the material found in written sources about the wrecking of the folk witch and the human preventive protection measures against witch wrecking ways. The objectives of the thesis: to distinguish the preventive ways of protection from witch wrecking found in folk narratives and beliefs; to distinguish between the potential universal protection measures against witch wrecking; to assess the intensity of witch wrecking during calendar feasts and to analyse the degree of variation of typical protection measures; to assess the intensity of witch wrecking and also the need of preventive protection during family feasts. The descriptive, the comparative and the interpretative methods were employed in the study. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v23i0.1792
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75121
Updated:
2018-12-17 14:19:52
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8
Export: