Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų asmenybės charakteristikos taikant MMPI-2

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų asmenybės charakteristikos taikant MMPI-2
Alternative Title:
Evaluation of personality characteristics of Lithuanian inmates using the MMPI-2
In the Journal:
Kriminologijos studijos. 2017, Nr. 5, p. 64-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybės vertinimas; MMPI-2; Mokslinis tyrimas; Nuteistasis; Nuteistieji; Psichologinis įvertinimas; MMPI-2; Personality assessment; Psihological evaluation; Scientifical research; Sentenced person; Sentenscd persons.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; MMPI-2; Mokslinis tyrimas; Nuteistieji / Convicts; Psichologinis įvertinimas; Psichologija / Psychology.
EN
Personality assessment; Psihological evaluation; Scientifical research; Sentenscd persons.
Summary / Abstract:

LTMinesotos daugiafazis asmenybės aprašas-2 (MMPI-2) yra vienas dažniausiai pasaulyje naudojamų savistata paremtų klausimynų, skirtų pradiniam asmenybės savybių ir psichopatologijos įvertinimui įvairiausiose srityse, įskaitant ir teisėsaugą. Skirtingose nuteistųjų asmenų populiacijose atliekamuose tyrimuose dažniausiai nustatoma, kad teisės pažeidėjams būdingas asocialumas, impulsų kontrolės stygius, neatsakingumas ir kitos charakteristikos, atsispindinčios atskirų MMPI-2 skalių įverčiuose. Šio tyrimo tikslas – įvertinti laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje atliekančių vyrų ir moterų asmenybės charakteristikas naudojant MMPI-2 ir išanalizuoti rezultatus gretinant juos su įprastai teisės pažeidėjų populiacijų tyrimuose gaunamais rezultatais. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos nuteistuosius charakterizuojančios skalės atitinka kitose kultūrinėse aplinkose atliktų tyrimų rezultatus. Laisvės atėmimo bausmę atliekančius nuteistuosius geriausiai charakterizavo aukštesni Psichopatiškumo (Pd), Paranojiškumo (Pa), Antisocialaus elgesio (RC4), Persekiojimo idėjų (RC6), Nesivaldymo (DISC), Perdėtai kontroliuojamo priešiškumo (O-H), MacAndrew taisytos alkoholizmo (MAC-R) skalių įverčiai bei žemesni Ego stiprumo (Es) ir Socialinės atsakomybės (Re) skalių įverčiai. Gauti rezultatai atitinka daugelio kitų tyrimų rezultatus, ir tai pagrindžia MMPI-2 naudojimą nuteistųjų psichologiniam įvertinimui Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2) is the most widely used self-report test used for screening of personality and psychopathology in a variety settings including forensic setting. The research in various populations of offenders confirms them possessing characteristics such as antisocial, lacking of impulse control, irresponsible, etc., and these characteristics are captured by the MMPI-2 scales. The goal of this study was to evaluate personality characteristics of incarcerated male and female offenders with the MMPI-2 and to analyse the results in light of results from other offender population studies. The finding of current study shows that the MMPI-2 characteristics of Lithuanian incarcerated offenders generally appear to be similar to those obtained in other cultural environments. Incarcerated offenders were best defined by higher Psychopathic Deviate (Pd), Paranoia (Pa), Antisocial Behavior (RC4), Ideas of Persecution (RC6), Discontraint (DISC), Overcontrolled Hostility (O-H), MacAndrew Alcoholism Revised (MAC-R) scales scores and lower scores of Ego Strength (Es) and Sociala Responsibility (Re) scales. This study has confirmed the results of earlier research and justified the MMPI-2 application for psychological assessment in Lithuanian offenders’ sample. [From the publication]

DOI:
10.15388/CrimLithuan.2017.5.11733
ISSN:
2351-6097
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/75099
Updated:
2020-04-18 07:30:30
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: